Radiotaajuuskirja/Gavle VTS

Wikikirjastosta

Gavle VTS on ruotsalainen Gävlen VTS. Jäänavigoinnissa on aluksen ilmoittauduttava kanavalla 84 Gävlen VTS:lle Pohjanlahdella sivuutettuaan Svenska Björnin, kun kohdesatamassa on voimassa liikennerajoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee aluksen nimeä, kansallisuutta (lippuvaltiota), määräsatamaa, arvioitua saapumisaikaa (ETA:aa) sekä kulkunopeutta.

Gavle VTS ottaa ilmoituksia vastaan myös puhelimilla +46 26 647 150 tai +46 26 647 151. Pohjanmerellä ei voida kuitenkaan välttämättä olla varmoja, että puhelinilmoitus olisi aina teknisesti mahdollinen, minkä vuoksi käytössä on edelleen myös meri-VHF-radion puhekanava 84.