Siirry sisältöön

Radiotaajuuskirja/PMR

Wikikirjastosta

PMR on lyhenne englanninkielisistä sanoista private mobile radio, joka tarkoittaa yksityistä liikkuvaa radiota. Yleisesti tunnetuin PMR on PMR446-radio, mutta samalla kirjainlyhenteellä viitataan myös aidosti yksityisempiin, taajuuskäytöltään taajuusmaksusta yleistä rajatumman käyttäjäkunnan aidosti yksityisiin liikkuvien radioiden verkkoihin. Liikkuvia radioita voivat olla mobile radio:t, jotka voivat olla ajoneuvoihin tai veneisiin asennettuja usein 25 W:n, 40 W:n tai 50 W:n lähetystehoisia tukiasemaradioita, kun taas pienimmät liikkuvat radiot ovat mukana kävellessä kannettavia radioita, portable radio:ita. Valtaosa PMR-laitteista on nykyään käsiradioita.

Digitaaliseen yksityiseen liikkuvaan radioon viitataan dPMR:nä. Digitalisoitu dPMR ei välttämättä ole yleinen niin kuin monissa PMR:ssä käytettävä taajuusmoduloitu yleensä puhe, vaan digitalisointi voi olla radiovalmistajakohtaista. Näin ollen eri valmistajien radiot voivat olla teollisuudenalakohtaisen vakioinnin, standardoinnin, puutteesta johtuen yhteensopimattomia osaksi tai kokonaan keskenään. Digitalisoinnissa on mahdollista, että valmistajat noudattavat standardia, mutta lisäävät laitteisiinsa valmistajakohtaisia lisäominaisuuksia, eivätkä nämä toisistaan eroavat lisäominaisuudet ole yhteensopivia keskenään.