Siirry sisältöön

Radiotaajuuskirja/duplex

Wikikirjastosta

Duplex on radioliikennemuoto, jossa lähetettävä liikenne lähetetään eri kanavaa ja taajuutta pitkin kuin mitä liikenne vastaanotetaan. Näin ollen yhteen radioyhteyteen tarvitaan kaksi kanavaa. Mikäli lähettäjä ja vastaanottaja lähettävät vuorotellen samalla taajuudella ja kanavalla, kyse on simpleksistä, yksikanavaisesta tai yksitaajuuksisesta liikenteestä, jossa lähettäjien ja vastaanottajien tulee vuorotella silloinkin, kun radioliikennöivät vain keskenäänkin.

Offset ja split

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kaksikanavaisissa tai kaksitaajuuksisissa duplex-yhteyksissä on usein lähetykseen käytettävän kanavan ja vastaanottoon käytettävän kanavan taajuusero vakioitu. Tätä joka kanavalla toistuvaa vakioitua taajuuseroa kutsutaan offsetiksi ja radioon ohjelmoituna slipt|splitiksi eli jakamiseksi.

VHF-aaltojen alueella yleinen offset voi olla 0,6 MHz (-0,6 MHz) siten toteutettuna, ettö vastaanottotaajuus on suurempi kuin lähetystaajuus, kun taas UHF-aaltojen alueella se voi olla 2,0 MHz (-2,0 MHz).