Radiotaajuuskirja/pataljoonaradio

Wikikirjastosta

Pataljoonaradio on kenttäradio, jonka tarkoituksena on kuulua pataljoonan alueella. Pataljoonan toiminta-alueeksi voidaan tiheässä ryhmityksessä painopistesuunnassa arvioida karkeasti noin 2–3 km × 2–3 km. Näin ollen radio, jonka todennäköinen melko varma kuuluvuus on esimerkiksi 6–8 km soveltuu pataljoonaradioksi. Suomessa 1970-luvulla otettiin käyttöön lisenssivalmistettuna alun perin yhdysvaltalaiseen AN/PRC-77:ään perustuva pataljoonaradio LV 217, mitä paranneltiin myöhemmin LV 217M:ksi. Jo 1960-luvun lopulta ja 1970-luvun alusta kehittyi pyrkimys tehdä pataljoonaradioista yhteensopivuuden vuoksi prikaatiradioita lisäämällä niihin tehovahvistin, joka paransi radion lähettimen kantamaa.

Suomen puolustusvoimien uusin pataljoonaradio on tanskalaista lisenssivalmistusta oleva LV 241, joka perustuu israelilaisen Tadiranin tekniikkaan. Suomalaisessa versiossa on esikuvaansa verrattuna lisäpiirteitä, jotka mahdollistavat sen käyttämisen esimerkiksi erittäin kovissa pakkasolosuhteissa.

Yhteensopivuus RHA68- ja amatööriradioiden kanssa

Nykyaikaiset RHA68-radiot toimivat keskenään yhteen pataljoonaradioiden LV217, LV217M, LV241 ja LV141 kanssa, koska näissä radioissa on yhteisiä kanavia, yhteensopivana lähetelajina kapeakaistainen taajuusmodulaatio FM (NFM) (=LV241 ja LV141:ssä CLR), sekä CTCSS-aliäänet. 

RHA68-kanava E13 sijaitsee 4 metrin radioamatöörialueella, joten taajuusalueella on myös amatööriradioita. Pataljoonaradioiden kanavat kattavat myös radioamatöörien 50 MHz taajuusalueen. Nämä pataljoonaradioiden ja RHA68-radioiden yhteensopivuusasetusten ohjeet pätevätkin myös 50 MHz ja 70 MHz taajuusalueiden FM-amatööriradioihin.

Huomioita ja ohjeita: 

 • RHA68-radioiden kohinasalvan aliääniasetus 151,4 Hz eli CTCSS nro 24 toimii yleensä molempiin suuntiin yhteen pataljoona- ja komppaniaradioiden 150 Hz natoaliäänisalvan kanssa. 
 • RHA68-radioissa asetetaan aliääni päälle tavallisesti vain lähettimeen (valikoissa esim. Tx CTCSS, Tx CTC, T-CTC).
 • RHA68-radion vastaanottimeen aliäänen voi asettaa halutessaan rajoittaa muun RHA68-radioliikenteen kuulumista (valikoissa Rx CTCSS, Rx CTC, R-CTC).
 • LV217M ja LV241 toimivat RHA68 kanssa yhteen suoraan perusasetuksillaan. LV241:ssä ja LV141:ssä yhteensopiva lähetelaji NFM on näiden toimintamoodivalikon asetus CLR.
 • Komppaniaradio LV 141:n kohinasalvan asetukseksi asetetaan 'old mode', minkä jälkeen se kuulee RHA68-radioita (PROG-valikon SQ OLD, jonka asetus vaatii salasanan SEC PASSW. Ks. LV141:n käyttöohje).
 • Pataljoonaradiot toimivat yhteen myös 70 MHz ja 50 MHz taajuusalueiden NFM-amatööriradioiden kanssa, mutta 50 MHz alueen amatööriradiot eivät eri taajuusalueista johtuen toimi keskenään RHA68-radioiden kanssa.

Poikkeus: Pataljoonaradiot eivät kuitenkaan kuule natoaliäänisalpansa (LV217M valintakytkimen asento TONE) läpi niitä kaikkein vanhimpia RHA68-radioita, joissa ei ole ollenkaan aliääniä. Pataljoonaradiot saadaan kuulevat näitä aukaisemalla kohinasalpa manuaalisesti (LV241 OPER-valikon asento SQL OFF), tai asettamassa valintakytkin asentoon kantoaaltokohinasalpa (LV217M valintakytkimen asento SQUELCH).

Pataljoonaradio Taajuusalue Kanavaväli Modulointi Kanavasuuntaisuus Lähetystehot ja kantama Järjestelmä Tekninen perusta
LV 241 30,000–107,975 MHz 25 kHz FM, Datamodet simplex 0,25–5 W 2000-luvun viestijärjestelmät Tadiran CNR-9000
LV 217M 30,000–87,975 MHz 25 kHz FM simplex, kahden taajuuden simplex 0,3–5 W 1990-luvun viestijärjestelmät AN/PRC-1077
LV 217 30,00–75,95 MHz 50 kHz FM simplex 1,5–4 W 1970-luvun ja 1980-luvun viestijärjestelmät AN/PRC-77
LV 203 27,3–29,6 MHz 100 kHz AM simplex 1–1,5 W, 8 km marssiantennilla, 20 km dipoliantennilla [1] 1960-luvun viestijärjestelmät Autophon AG, Solothurn:n Funkgerät SE-101 ja SE-102 [2]
LV 202 25,3–27,6 MHz 100 kHz AM simplex 1–1,5 W, 8 km marssiantennilla, 20 km dipoliantennilla [3] 1960-luvun viestijärjestelmät Autophon AG, Solothurn:n Funkgerät SE-101 ja SE-102 [4]
LV 201 23,3–25,6 MHz 100 kHz AM simplex 1–1,5 W, 8 km marssiantennilla, 20 km dipoliantennilla [5] 1960-luvun viestijärjestelmät Autophon AG, Solothurn:n Funkgerät SE-101 ja SE-102 [6]


HF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

3,0–6,0

Radio 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MHz modulaatio
VRFK x x x 3,0–6,0 AM
VR-2A-C (LV 203) AM
LV 201 x x x 23,3–25,6 AM
LV 202 x x x 25,3–27,6 AM
LV 203 x x x 27,3–29,6 AM

VHF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Radio 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
LV 217 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LV 217M x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LV 417 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

VHF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Radio 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
LV 217 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LV 217M x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
LV 217 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Radio[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Radio perusta

lähetyksen taajuusalue MHz

modulaatio käyttöönotto nimitys edeltäjä seuraaja
VRFK 3,0–6,0 AM C-radio
VR-2A-C AM Panu
LV 201 Solothurn Funkgerät SE-101/SE-102 [7] 23,3–25,6 AM VR-2A-C LV 217
LV 202 Solothurn Funkgerät SE-101/SE-102 [8] 25,3–27,6 AM VR-2A-C LV 217
LV 203 Solothurn Funkgerät SE-101/SE-102 [9] 27,3–29,6 AM VR-2A-C LV 217
LV 217 AN/PRC-77 FM Risto LV 201
LV 202
LV 203
LV 241
LV 241 FM LV 217M

Taajuusalue[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pataljoonaradioiden taajuusalueet
VFRK: 3,0–6,0 MHz
VR-2A-C:
LV 201: 23,3–25,6 MHz
LV 202: 25,3–27,6 MHz
LV 203: 27,3–29,6 MHz
LV 217: 30,000–75,950 MHz / + 50 kHz:n kanavaväli
LV 217M: 30,000–75,950 MHz / + 25 kHz:n kanavaväli
LV 417: akkulipas 12 h (vastaanotto 3:lähetys 1 -suhde)
kuivaparisto 15 h (vastaanotto 3:lähetys 1 -suhde)

Lähdeviitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Viestiupseeriyhdistys ry:n hallitus: Viestimies, 12. painos, s. 15-153. pääasiassa varusmiehille ja opetusupseereille tarkoitettu sotilasviestitoiminnan käsikirja. Mikkeli, Länsi-Savo Oy: Viestiupseeriyhdistys, 1980.
 2. http://www.armyradio.ch/radio-d/mil-ch-se102.htm
 3. Viestiupseeriyhdistys ry:n hallitus: Viestimies, 12. painos, s. 15–153. pääasiassa varusmiehille ja opetusupseereille tarkoitettu sotilasviestitoiminnan käsikirja. Mikkeli, Länsi-Savo Oy: Viestiupseeriyhdistys, 1980.
 4. http://www.armyradio.ch/radio-d/mil-ch-se102.htm
 5. Viestiupseeriyhdistys ry:n hallitus: Viestimies, 12. painos, s. 15-153. pääasiassa varusmiehille ja opetusupseereille tarkoitettu sotilasviestitoiminnan käsikirja. Mikkeli, Länsi-Savo Oy: Viestiupseeriyhdistys, 1980.
 6. http://www.armyradio.ch/radio-d/mil-ch-se102.htm
 7. http://www.armyradio.ch/radio-manuals/se-101-se-102-regl.pdf
 8. http://www.armyradio.ch/radio-manuals/se-101-se-102-regl.pdf
 9. http://www.armyradio.ch/radio-manuals/se-101-se-102-regl.pdf

Muut lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikipedia