S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty/Aika jaetaan jaksoihin