S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (saksa 7–9)