Siirry sisältöön

S2 Demokraattinen yhteiskunta/Äänioikeus ja äänestäjä

Wikikirjastosta

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Perustuslain 14 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa (eduskuntavaalit ja presidentinvaali) ja valtiollisessa kansanäänestyksessä.

Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla EU:n muun jäsenvaltion kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa.

Suomessa asuvalla Suomen kansalaisella ja maassa vakituisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää kuntavaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä.

Ketä ehdokasta voin äänestää?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat, joten voit äänestää vain oman kuntasi ehdokasta.

Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa voit äänestää ketä ehdokasta tahansa, koska ehdokkaat ovat koko maassa samat.

Eduskuntavaaleissa kussakin 13 vaalipiirissä on omat ehdokkaat, joten voit äänestää vain oman vaalipiirisi ehdokasta.

Kaikille äänioikeutetuille lähetetään postin välityksellä ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), joka sisältää muun muassa tiedon siitä, missä vaalipiirissä (kuntavaaleissa: kunnassa) henkilö on äänioikeutettu.

Jokaisessa vaalipäivän äänestyspaikassa on nähtävillä asianomaisen vaalipiirin (kuntavaaleissa: kunnan) ehdokaslistojen yhdistelmä. Jokaisessa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ovat nähtävillä kaikkien vaalipiirien (kuntavaaleissa: kuntien) ehdokastiedot.

Äänestäminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Äänestäjän on selvitettävä henkilöllisyytensä äänestyspaikalla. Siksi hänen tulee ehdottomasti ottaa mukaansa kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi. Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Mikäli äänestyspaikalla on jonoa kello 20, saavat kaikki siihen mennessä paikalle saapuneet äänestää rauhassa ennen äänestystoimituksen lopettamista. Ennakkoäänestys tarkoittaa äänen antamista ennen varsinaista vaalipäivää. Ennakkoon äänestämiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Äänestäjä voi valita äänestääkö ennakkoon vai haluaako antaa äänensä vaalipäivänä.

Äänestyspaikan sulkeuduttua vaalilautakunta suorittaa äänestyslippujen alustavan laskennan ja tarkistaa, että äänestyslippujen määrä vastaa niiden henkilöiden määrää, jotka on vaaliluetteloon merkitty äänestäneiksi. Sen jälkeen tiedot äänestäneiden määrästä ja äänestyksen alustavasta tuloksesta välitetään kunnan ilmoituskeskukselle, joka tallentaa tiedot vaalitietojärjestelmään, mistä ne tulevat osaksi valtakunnallista tuloslaskentaa.

Lisätietoa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle.html