S2 Demokraattinen yhteiskunta/Demokratia ja diktatuuri

Wikikirjastosta

Diktatuuri tarkoittaa pienen ryhmän tai yhden henkilön valtaan perustuvaa valtiomuotoa, kun taas demokratia tarkoittaa kansanvaltaan perustuvaa valtiojärjestys tai hallitusmuotoa.

Edustuksellinen demokratia tarkoittaa, että kansalaiset valitsevat itselleen sopivat edustajat päättämään yhteisistä asioista. Jos edustajien päätökset eivät miellytä kansalaisia, he voivat seuraavissa vaaleissa äänestää muita ehdokkaita. Näin kansan valitsemat edustajat ovat vastuussa päätöksistään kansalle.

Demokratian periaatteiden mukaista on se, että kansalaisten mielipide vaikuttaa päätöksiin mahdollisimman paljon. Välillä katsotaan, että edustuksellisuus heikentää demokratian toimivuutta ja vaaditaan suoraa demokratiaa. Suorassa demokratiassa kansalaiset pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä suoraan esimerkiksi kansanäänestyksessä tai kansalaiskokouksissa. Suurissa yhteisöissä suora demokratia saattaa olla hankalaa. Se edellyttää, että kansalaisilla on aikaa, mielenkiintoa ja mahdollisuuksia perehtyä tarkasti kulloinkin päätettävään asiaan.

Suomi on hyvä esimerkki demokraattisesta maasta. Suomessa on edustuksellinen demokratia eli he siis voivat valita itselleen sopivat edustajat. Perustuslaissa tämä periaate on ilmaistu lauseella ‘Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta’.

Josif Stalin oli aikanaan Neuvostoliiton diktaattori. Hän murhasi ja vangitsi massoittain alamaisiaan, "puhdisti" kokonaisia kansoja, ja aiheutti tahallaan Ukrainassa uuden ajan pahimman nälänhädän. Esimerkki diktatuuri maa on Pohjois-Korea jota vallitsee Kim Jong-un. Demokratia on sitä varten, että kaikilla kansalaisilla olisi oikeuksia vaikuttaa asioihin.