Siirry sisältöön

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa/Valistuksen aate ja Ranskan vallankumous

Wikikirjastosta
  • 1700-luvun lopulla Ranskaa hallitsi itsevaltias kuningas.
  • Yhteiskunta ei ollut tasa-arvoinen.
  • Rikas aatelisto eli etuoikeutettua elämää.
  • Tavallinen kansa oli köyhää eikä saanut päättää asioista.
  • Valistusajattelijat julistivat ihmisten olevan tasa-arvoisia.
  • Vallankumouksessa 1789 kuningas syrjäytettiin ja Ranskasta tuli tasavalta.

Teksti on vielä kesken. Alla oleva on luotu Chat-tekoälyn avulla ja se pitää muokata kokonaan uusiksi. Testaan, olisiko tällainen järkevä tapa luoda tekstipohjat kappaleiden teksteille.

Valistusajattelijat tähän alkuun.

Ranskan vallankumous oli yksi merkittävimmistä tapahtumista Euroopan historiassa, joka vaikutti laajalti koko maailman poliittisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Vallankumouksen aikana Ranskan monarkia kaatui ja maasta tuli tasavalta, mikä merkitsi suurta muutosta Ranskan yhteiskunnallisessa ja poliittisessa rakenteessa. Vallankumouksen aikana tapahtui myös paljon muita muutoksia, joista monet ovat vaikuttaneet meidän elämäämme tähän päivään asti.

Vallankumouksen taustalla oli Ranskan yhteiskunnallinen ja taloudellinen epätasa-arvo, joka oli johtanut tyytymättömyyteen kansalaisten keskuudessa. Vaikka kaikki kansalaiset maksivat veronsa, aatelisto ja kirkko eivät maksaneet käytännössä mitään, ja suuri osa maanviljelijöistä oli velkaantuneita. Ranska oli myös joutunut taloudellisiin vaikeuksiin, sillä se oli osallistunut useisiin sotiin, ja sen taloudellinen tilanne oli heikko. Nämä tekijät yhdessä johtivat kansalaisten kasvavaan tyytymättömyyteen.

Vallankumous alkoi vuonna 1789, kun Ranskan kansalliskokous kokoontui ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1614. Kansalliskokous oli koolle kutsuttu ratkaisemaan Ranskan taloudellisia ongelmia. Kansalliskokouksen aikana porvaristo vaati suurempia poliittisia oikeuksia ja vallan jakamista perinteisiltä privilegioilta aatelisluokalle ja papistolle. Kansalliskokous hyväksyi uuden perustuslain, joka antoi kansalaisille enemmän oikeuksia ja rajoitti kuninkaan valtaa.

Vuonna 1792 Ranskan kuningas Ludvig XVI pidätettiin ja myöhemmin mestattiin syytettynä petoksesta ja kansan pettämisestä. Ranska julistettiin tasavallaksi ja uusi hallitus, Kansalliskonventti, valittiin. Kansalliskonventti aloitti laajamittaisen sisäisen ja ulkoisen vihollisen vainon, joka tunnetaan nimellä Terrori. Sisäisessä vainossa kuoli tuhansia ihmisiä, joita epäiltiin vastustavan vallankumousta tai yhteiskuntajärjestystä. Ulkoinen vaino johti Ranskan sotiin useita muita Euroopan maita vastaan.

Napoleon Bonaparte oli yksi merkittävimmistä historiallisista hahmoista Euroopassa ja koko maailmassa. Hän syntyi Korsikalla vuonna 1769 ja oli nuorena kiinnostunut sotilasasioista. Hän osallistui Ranskan vallankumouksen taisteluihin ja osoitti nopeasti taitonsa sotilaana ja strategina. Hän nousi nopeasti arvoasteikossa ja sai mainetta voittamalla useita tärkeitä taisteluja.

Vuonna 1799 Napoleon kaappasi vallan Ranskassa ja asetti itsensä ensimmäiseksi konsuliksi. Hän aloitti laajan uudistusohjelman, joka muutti Ranskan yhteiskunnallista ja poliittista rakennetta. Hän paransi koulutusjärjestelmää, perusti pankkeja ja teki taloudellisia uudistuksia. Hän myös laajensi Ranskan valtakuntaa ja toteutti useita sotaretkiä Euroopassa.

Napoleonin hallinto oli keskitetty ja hänen valtansa oli melko rajaton. Hän perusti uuden hallintojärjestelmän, jossa prefektit johtivat departementteja ja nimittivät paikalliset virkamiehet. Hän yhdisti myös useita Ranskan lainkäyttöalueita ja loi yhden yhtenäisen lainsäädäntöjärjestelmän.

Vuonna 1804 Napoleon kruunattiin keisariksi, ja hänen hallintonsa tuli yhä autoritaarisemmaksi. Hän myös käynnisti uudenlaista imperialismia laajentamalla Ranskan valtakuntaa voimakkaasti. Hän valloitti Italian, Espanjan ja osan Saksaa. Hän myös yritti valloittaa Britanniaa, mutta hänen suunnitelmansa epäonnistuivat.

Vuonna 1812 Napoleonin hallinto joutui kohtaamaan suuren haasteen. Hänen sotaretkensä Venäjälle...