Siirry sisältöön

Shakki/Johdanto

Wikikirjastosta

Tämä kirja on tarkoitettu shakkioppaaksi, jonka ytimenä olevan pelipuun jokainen sivu käsittelee yhtä mahdollista shakkilaudan asemaa, jotka on järjestetty pelin alkuasemasta suoritettavien siirtojen mukaan eteneväksi puuksi. Täsmällisemmin sanottuna puun tyviosa on verkko, koska siinä tapahtuu eri siirtojärjestyksissä pelattujen pelien transponoitumisia eli yhtymisiä samoiksi peliasemiksi.

Kirjan teoriaosa ja hakemistot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjan teoriaosa sisältämät alaosat Perusteet, Strategia, Taktiikka, Tehtävät ja Sanasto toteutetaan myös hyvin pitkälle kirjan ytimenä olevaan pelipuuhun tukeutuen niin, että kaikki niissä olevat esimerkit, termien määrittelyt ja tehtävät ohjataan pelipuussa oleviin shakkiasemiin ja niistä eteneviin jatkopeleihin. Tässä ohjauksessa sovelletaan samaa uudelleenohjausten ja niiden luokittelun tekniikkaa, kuin kirjan automaattisesti päivittyvässä hakemistossa.

Pelipuusivujen organisointi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjan aikaisemmassa versiossa sivut oli organisoitu hierarkisiksi alasivuiksi, kuten vastaavassa englanninkielisessä versiossa. Tästä aiheutui kuitenkin monia ongelmia. Sivunimet venyivät jo muutaman siirron jälkeen tavattoman pitkiksi. Pahin ongelma kuitenkin oli, että niin toteutettuun pelipuuhun oli mahdollista luoda useita rinnakkaisia sivuja samasta asemasta, koska erilaisten siirtojärjestysten transponoitumisia ei siinä automaattisesti huomioitu.

Näiden ongelmien välttämiseksi on tässä kirjan versiossa otettu käyttöön uusi ns. FEN-nimiin perustuva sivujen nimeämiskäytäntö. FEN-nimet perustuvat FEN-koodiin, joka määsittelee yksikäsitteisesti jokaisen mahdollisen shakkipelin aseman.

Tämän yksiselitteisyyden hyödyntäminen sivunimissä ja sivujen järjestäminen Shakki-kirjan suoriksi alasivuiksi mahdollistaa myös asemien automaattisen transponoitumisen. Jos uuteen asemaan johtavaa linkkiä vastaava sivu on jo kirjassa jollakin toisella siirtojärjestyksellä luotuna olemassa, ohjautuu linkitys automaattisesti sinne, eikä useita rinnakkaisia samaa pelillistä asemaa vastaavia sivuja voi pelipuuhun muodostua.

Pelipuun navigointimalline

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pelipuusivustossa navikointia eli FEN-nimillä yksilöityjen kirjan sivujen selaamista varten on jokaisen pelipuusivun oikeassa ylänurkassa Shakkiasema-malline, joka esittää visuaalisesti sivua vastaavan peliaseman, navigointilinkit ja lisäinformaatiolinkkejä Wikipediaan ja shakkitietokantoihin.

Mllineessa olevan shakkilaudan oikealla puolella on visuaalisesti lyhyellä algebrallisella notaatiolla esitetyt seuraavat mahdolliset siirrot ja niiden taakse kätkettynä siirtoja vastaavien uusien asemien FEN-nimilinkit. Vastaavalla tavalla shakkilaudan vasemmalla puolella esitetään paluulinkki edelliseen asemaan tai useita paluulinkkejä, jos asemaan voidaan tulla useista eri siirtojärjestysten haaroista.

Edellä kuvatun FEN-nimikäytännön suurin etu on, ettei samasta peliasemasta kirjaan voi tulla useita sivuja. Samaan peliasemaan transponoituvat siirtosekvenssit johtavat pelihaarat siten automaattisesti samalle sivulle. Edelleen osittain avoin ja ratkaisematon ongelma on löytää kaikki pelipuun potentiaaliset paluulinkit, ellei niitä huomata täydentää aina heti uuden sivun luontivaiheessa silloin, kun linkki johtaa jo olemassa olevalle sivulle.

Pelipuusivujen sisältö

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pelipuusivujen sisältö pyritään fokusoimaan sivujaesittävien pelitilanteiden niukkasanaiseen analysointiin. Tietosanakirja-tyyppisia täydentäviä taustatietoja varten Shakki-asema-mallineisiin liitetään linkki aiheeseen liittyville Wikipedia-sivuille. Mikäli sieltä ei suoraan löydy tarpeellisia tietoja, täydennetään ja luodaan mieluummin Wikipedia-artikkeleita, kuin paisutetaan tämän oppaan sivuja. Näin vältetään myös saman tiedon päivittämisen vaiva moneen paikkaan ja luodaan luonteva työnjako tämän oppaan ja Wikipedian-shakkisivujen välille.

Pelipuun ja Wikipedian välisen linkityksen selkeyttämiseksi Wikipedialinkkejä lisätään vain niille pelipuun sivuille, joiden asemaa täsmällisesti kuvaava sivu läytyy Wikipediasta. Muilta pelipuun sivuilta pääsee asemaa lähinnä vastaavalle Wikipedian sivulle pelisekvessiosassa olevista (pelipuusivun asemaa edeltävistä ja sitä seuraavista) linkeistä.

Pelipuusivujen muokkaaminen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Olemassa olevien pelipuusivujen sisältöä voidaan muokata samalla tavalla, kuin kaikkia muitakin Wiki-sivuja. On toivottavaa, että kaikki sivujen käyttäjät joko korjaavat heti sivuilla havaitsemansa virheet tai ainakin huomauttavat virheistä sivuihin liittyvien keskustelusivujen puolella.

Jokaisen sivun tekstiosan sisältönä tulisi olla näkyvissä lyhyellä algebrallisella notaatiolla kirjoitettuna asemaan johtaneet siirtosekvenssit transponoitumispisteineen sekä siitä seuraavat tyypilliset jatkot niukkasanaisesti analysoituna.

Ennen sivuilla olevien shakkiasema-mallineiden muokkausta ja uusien sivujen luomista on syytä tutustua huolellisesti muokkausohjeeseen, jotta sivujen keskinäinen linkitys pysyy toimivana. Muokkausohjeessa on esitelty myös muutamia sivujen muokkaukseen ja luontiin liittyviä apuneuvoja sekä shakkitietokantojen linkityskäytäntöjä.

Kirjan lähdetiedot

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kirjassa keskitytään ensisijassa peliohjeisiin. Sitä ei paisuteta millään tietosanakirjamaisilla taustatiedoilla, koska ne voi lukea Wikipediasta sinne ohjaavien linkkien avulla.

Kirjan lähteenä käytetään yksin omaan Wikipediaa, jota tarvittaessa täydennetään olemassa olevia artikkeleita muokkaamalla ja uusia luomalla, jotta Wikipedian lähdetiedot riittävät tämän kirjan lähteeksi. Näin lähteet saadaan samalla myös riittävän laajaan kriittiseen tarkasteluun eikä samoja tietoja tarvitse päivittää moneen paikkaan.