Suomen kieli/Sanaluokat/Verbit

Wikikirjastosta

Verbi (teonsana) on sanaluokka. Verbi ilmaisee tekemistä. Suomen kielen verbeistä voidaan muodostaa finiittimuotoja eli persoonamuotoja sekä infiniittimuotoja eli nominaalimuotoja. Finiittimuotoiset verbit taipuvat persoonissa, tempuksissa (aikamuodossa) ja moduksissa (tapaluokassa). Suomen kieliopin mukaan lauseen muodostaa vähintään finiittiverbi eli persoonamuotoinen verbi, jota kutsutaan predikaatiksi.

Predikaatteja:

  • Pekka syö puuroa ja nauttii siitä. (2 lausetta)
  • Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraaseen apuun. (2 lausetta)
  • Moni pitää Wikipediaa hienona projektina. (1 lause)
  • En. (1 lause)


Persoonia ovat aktiivin yksiköt ja monikot sekä passiivi. Aktiivi ja passiivi ovat verbien pääluokat.

Tempus on aikamuoto. Suomen kielessä on neljä aikamuotoa: preesens (kestämä), imperfekti (kertoma), perfekti (päättymä) ja pluskvamperfekti (entispäättymä). Monissa muissa kielissä on myös futuuri (tulema).

Modus on tapaluokka. Suomen kielen modukset ovat indikatiivi (tositapa), potentiaali (mahtotapa), konditionaali (ehtotapa) ja imperatiivi (käskytapa).

Verbeistä muodostetut infiniittimuodot eli nominaalimuodot ovat joko infinitiivejä (nimitapa) tai partisiippeja (laatutapa). Ne eroavat finiittiverbeistä siten, että ne eivät taivu persoonissa vaan sijoissa, kuten nominit. Taivutuksensa vuoksi infiniittiverbit muistuttavat siis adjektiiveja ja substantiiveja.