Siirry sisältöön

Suomen kieli/Suomen kieli käyttöön/Koti Suomessa

Wikikirjastosta

Koti Suomessa

Oikeus sosiaaliturvaan

Maahanmuuttaja tarkoittaa pakolaista, siirtolaista, paluumuuttajaa ja muita ulkomaalaisia. Maahanmuuttaja saa palveluita ja sosiaalietuuksia, jotka helpottavat elämää uudessa kotimaassa. Tavoite on, että palvelut auttavat maahanmuuttajaa sopeutumaan Suomeen. Maahanmuuttajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia, kun hän asuu Suomessa. Ne vaihtelevat sen mukaan, muuttaako hän Suomeen Euroopan Unionin alueelta vai Euroopan talousalueelta vai jostakin muusta maasta.

Maahanmuuttajalla on oikeus sosiaaliturvaan, jos hän aikoo jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ja jos hänellä on lisäksi vähintään yhden vuoden oleskelulupa. Suomeen muuttoa pidetään vakinaisena eli pysyvänä, jos henkilö muuttaa Suomeen, koska hän on:

- paluumuuttaja

- pakolainen

- turvapaikanhakija

ja hänelle on myönnetty oleskelulupa vähintään yhdeksi vuodeksi.

Asuminen on vakinaista myös silloin, kun henkilö muuttaa perhesyistä. Asuminen on vakinaista myös, kun maahanmuuttajalla on vakinainen työpaikka tai vähintään kahden vuoden työsuhde. Maahanmuuttajan pitää myös todella asua Suomessa, jotta hän saisi sosiaalietuudet. Viranomaiset katsovat, että henkilö ei asu maassa vakinaisesti, jos hän tulee Suomeen lyhyeksi ajaksi. Jos henkilö tulee Suomeen pelkästään opiskelemaan, hän ei myöskään ole oikeutettu Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan.

Kotoutumissuunnitelma

Kotoutuminen tarkoittaa sitä, että maahanmuuttaja oppii uusia asioita ja taitoja uudessa kotimaassa Suomessa. Hänen täytyy oppia suomen kieltä. Hänen täytyy myös tuntea suomalainen yhteiskunta ja suomalaiset tavat. Kun hän osaa nämä taidot, hän voi olla mukana työelämässä ja yhteiskunnassa niin kuin muutkin suomalaiset.

Suomessa on voimassa kotoutumislaki (laki tuli voimaan 1.5.1999). Kun ihminen muuttaa Suomeen, hän voi tehdä kotoutumissuunnitelman yhdessä oman kotikunnan ja työvoimatoimiston kanssa. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan, miten maahanmuuttaja opiskelee suomea tai ruotsia ja tutustuu Suomen yhteiskuntaan. Kotoutumissuunnitelma tehdään yleensä kolmen vuoden ajaksi. Lisätietoa kotoutumissuunnitelmasta saat Internet-osoitteesta www.mol.fi.