Suomen kieli/fi/Sisältö

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

venäjäksi

 1. Sisältö
 2. Johdanto
 3. Suomen äänteet
  1. Suomen aakkoset
  2. Pitkä ja lyhyt vokaalit
  3. Vokaaliharmonia
  4. Pitkä ja lyhyt konsonanti
  5. Diftongit
  6. Tahmaiset kirjaimet l, n, r, ja s
  7. Klusiilit
   1. Plosiivit(?) k,p,t jne
   2. loppu kirjain -e
  8. Word Stress (?)
  9. Astevaihtelu
  10. Murteet
 4. Suomen Kielioppi
  1. Puhekieli ja kirjallinen eroja
  2. Sanan rakentaminen
  3. Astevaihtelu (k,p,t etc.)
   1. Nominaalien taivutus
    1. Tavallinen nominaalit
    2. -i > -e- nominaalit
    3. -s nominaalit
    4. -in > -ime- nominaalit
    5. -ton > -ttoma- nominaalit
    6. -nen > -se- nominaalit
    7. -e > -ee- nominaalit
    8. -si > -de- nominaalit
    9. -us > -ukse- nominaalit
   2. Verbit
   3. Verb typpejä
    1. Verbi typpi 1
    2. Verbi typpi 2
    3. Verbi typpi 3
    4. Verbi typpi 4
    5. Verbi typpi 5
    6. Verbi typpi 6
  4. Lause typpeja
  5. Lause rakentaminen
   1. Sanajärjestys
  6. Adjektiivit
   1. Komparatiivit
   2. Superlatiivit
  7. Adverbit
 5. Suomen kielen oppiminen
  1. Wikiversity Moduulit
  2. Oppikirjat
  3. Suomen sanasto
  4. Suomen Verbit
   1. Refleksiivinen Verbit
   2. Verbin rektio
   3. Passiivinen verbit
   4. Aktiivinen verbs
   5. Apu verbit
  5. Sana johdannos
   1. Nomineita verbeistä
   2. Verbeja nomineista
   3. Adjektiivit nomineista
 6. Liite 1
  1. Verbi Taulukot
 7. Liite 2
  1. Objekti Taulukot
 8. Liite 3
  1. Sanapääteet Lista
 9. Liite 4 kielioppin terminalogia
  1. subjekti
  2. Verbi
  3. Objekti
  4. Nomini
  5. Pronomini
  6. Adjektiivi
  7. Adverbi
  8. Predikaatti
  9. Substantiivi
  10. Yksikkö
  11. Monikko
  12. Sijamuoto
  13. Postpositio
  14. Prepositio
  15. Tempus tai aikamuoto
  16. Modus
  17. Inifinitiivi
  18. Partisiipi
  19. Konjunktio
  20. Partikkeli
  21. Passiivinen
  22. Aktiivinen
  23. Persoona
 10. Liite 5 Kirjailijat
  1. Aktiiviset Kirkailijat
  2. Entiset Kirjailijat
  3. Internet Linkkjä
 11. Kirjailijat