Tietokoneet/Tietokone tulevaisuudessa

Wikikirjastosta

Ns. Mooren lain mukaan tietokoneiden suorittimien monimutkaisuus kaksinkertaistuu noin puolessatoista vuodessa. Tämä laki on ainakin toistaiseksi pitänyt melko hyvin paikkansa.

Mooren laki jatkunee vielä jonkin aikaa, eli tietokoneiden kehitys jatkuu ainakin nykyisenlaisena. Mooren laki ei ole kuitenkaan luonnontieteellinen laki vaan se on lähinnä historiallisesta kehityksestä tehty ekstrapolaatio.

Tämä kehitys merkitsee:

  • teknisen puun kasvun jatkumista (ks. Epistemologia/Tekninen ja inhimillinen tieto)
  • yhä älykkäämpien, suurempien ja reaaliaikaisempien tehtävien siirtymistä tietokoneille
  • tekniikan ja ihmiskunnan tietokoneistumista

Tietokoneista ja prosessoreista puhuttaessa "älykkyys" pitää vähintää laittaa "lainausmerkkien" sisään. Tietokoneita ei voi pitää ainakaan ihmisen mittakaavassa "älykkäinä".

Tietokoneiden tulevaisuus on tietokoneverkoissa. Mullistusta tietokonetekniikassa on esitetty kvanttitietokoneista. Tietokone muuttaa ehkä ihmiskunnan kehityksen suunnan. Yksi tällainen suunta on transhumanismi.

Fyysikko ja filosofi Heinz R. Pagelsin mielestä tietokone on kaukoputkeen ja mikroskooppiin verrattava tieteen tutkimusväline, ja se avaa erityisesti kompleksisuuden maailman ihmiselle samalla tavalla kuin aiemmin kaukoputki suuruuden ja mikroskooppi pienuuden maailman.