Siirry sisältöön

Työturvallisuus kemian laboratoriossa/Kemikaalit

Wikikirjastosta

Laboratorioissa käytetään laajaa kirjoa erilaisia kemikaaleja. Tärkeää on, että työntekijä tuntee käyttämiensä kemikaalien ominaisuudet ja pakkausmerkinnät. Laboratoriosta tulisi löytyä kemikaaliluettelo josta työntekijä voi tutustua kemikaalin ominaisuuksiin.

Kemikaalilain ja -asetuksen mukainen luokitus on seuraava:

 • erittäin myrkyllinen (T+)
 • myrkyllinen (T)
 • haitallinen (Xn)
 • syövyttävä (C)
 • ärsyttävä (Xi)
 • herkistävä (Xn, Xi, C)
 • syöpää aiheuttava (R 45)
 • perimän muutoksia aiheuttava
 • lisääntymiselle vaarallinen
 • ympäristölle vaarallinen (N)
 • räjähtävä (E)
 • hapettava (O)
 • erittäin helposti syttyvä (F+)
 • helposti syttyvä (F)
 • syttyvä (R 10)