Työturvallisuus kemian laboratoriossa/Kemikaalit

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Laboratorioissa käytetään laajaa kirjoa erilaisia kemikaaleja. Tärkeää on, että työntekijä tuntee käyttämiensä kemikaalien ominaisuudet ja pakkausmerkinnät. Laboratoriosta tulisi löytyä kemikaaliluettelo josta työntekijä voi tutustua kemikaalin ominaisuuksiin.

Kemikaalilain ja -asetuksen mukainen luokitus on seuraava:

 • erittäin myrkyllinen (T+)
 • myrkyllinen (T)
 • haitallinen (Xn)
 • syövyttävä (C)
 • ärsyttävä (Xi)
 • herkistävä (Xn, Xi, C)
 • syöpää aiheuttava (R 45)
 • perimän muutoksia aiheuttava
 • lisääntymiselle vaarallinen
 • ympäristölle vaarallinen (N)
 • räjähtävä (E)
 • hapettava (O)
 • erittäin helposti syttyvä (F+)
 • helposti syttyvä (F)
 • syttyvä (R 10)