Siirry sisältöön

Unix

Wikikirjastosta

Unix on laitteistoriippumaton käyttöjärjestelmä, joka syntyi vuonna 1969. Alkuperäistä Unix-käyttöjärjestelmää ei tiettävästi käytetä nykyään enää missään, mutta Unix elää siitä polveutuneiden ilmaisten ja kaupallisten käyttöjärjestelmien muodossa.

Yksi uusimmista tulokkaista Unix-järjestelmien laajaan kirjoon on Linux. Linux ei kuitenkaan ole juurikaan sukua vanhoille Unix-järjestelmille, vaan on kirjoitettu lähes kokonaan uusiksi. Unixin käyttö oli aiemmin keskittynyt lähinnä keskisuuriin monen käyttäjän keskuskoneympäristöihin ja kalliisiin työasemiin, kunnes suomalainen Linus Torvalds alkoi 1991 kehitellä ilmaista Linuxia kalliin Unixin korvikkeeksi.

Unixin pääarkkitehteinä toimivat Brian Kernighan ja Dennis Ritchie, jotka kehittivät myös C-ohjelmointikielen Unix-järjestelmänsä pohjaksi. Kehitystyön aikana he olivat töissä AT&T -yhtiössä. AT&T kehitti Unix-järjestelmää aina viidenteen versioon, System V:hen asti. Tässä vaiheessa Yhdysvaltain kilpailuviranomaiset pitivät AT&T:tä liian monialaisena yrityksenä ja käskivät sen jakaa liiketoimintonsa useampiin yrityksiin.

Unix-järjestelmää pidettiin hyvänä keksintönä, mutta AT&T:llä ei ollut enää resursseja sen kehitykseen. Niinpä AT&T päätti tarjota Unix-järjestelmänsä lähdekoodin yliopistoille ja tutkimuslaitoksille ilmaiseksi. Innokkaimpana Unix-järjestelmän kimppuun kävi Berkeleyn yliopisto Kaliforniassa, joka hiljalleen kirjoitti koko Unix-järjestelmän uusiksi. Myöhemmin AT&T sai jatkaa Unix-järjestelmän kehitystyötä System V-järjestelmästä.

Tästä syntyi vielä nykypäivänäkin selvästi näkyvä ero kahden Unix-päähaaran välillä. Osa nykyisistä Unix-järjestelmistä polveutuu Berkeleyn yliopiston Berkeley Software Distribution (BSD) -haarasta, osa taas System V Release 4 (SVR4) -haarasta.