Siirry sisältöön

Venäjän kieli/Fraasit

Wikikirjastosta

Venäjän kieleen tutustuminen tehdään Matin seurassa. Matti on tietotekniikka-asiantuntija, joka matkustaa Pietariin puoleksi vuodeksi töihin. Näin Matti ja hänen Pietarissa asuva kollegansa Anatoli tapaavat:

Анатолий: Здравствуйте! Вы Матти?

Матти: Да,это я. Очень приятно! Извините, как Вас зовут?

Анатолий: Аа, Меня зовут Анатолий. Очень приятно! С приездом!

Матти: Спасибо!


Anatoli tapaa sattumalta myös kollegansa Ivanin, joka on juuri lähdössä junaan, mutta he ehtivät vaihtaa pari sanaa:


Анатолий: Иван! Рад вас видеть!

Иван: Мне тоже!

Извините, я уже опаздываю. До свидания!

Анатолий: Пока, Иван!


Sanasto

Здравстуите Päivää (teitittelymuoto)

Вы Матти? Oletteko Matti (teitittelymuoto)?

Да Kyllä

я Minä

Очень приятно Hauska tutustua

Извините Anteeksi

как вас зовут? Mikä on nimenne? (Sananmukaisesti: miksi sinua kutsutaan?)

Меня Minä

С приездом Tervetuloa

Спасибо Kiitos

Рад вас видеть Hauska nähdä

Мне тоже Samoin minun mielestäni

уже Jo

до свидания Näkemiin, hyvästi

Я уже опаздываю olen jo myöhässä

Пока Hei (tuttavallinen)

Kieliopillisia huomautuksia

Tässä kappaleessa oleellista on huomata, että venäjän kielessä ei ole olemassa varsinaista "olla"-verbiä. Esimerkiksi lause я Матти suomennetaan: "Minä olen Matti". Tästä seuraa myös toinen venäjän kielen erikoispiirre: monesti kysymyslause ja väitöslause ovat täysin samanlaisia, ainoastaan lauseen loppua kohti nouseva intonaatio kertoo, että lause on kysymys, aivan kuten italian kielessä. Esimerkiksi вы Матти? suomennetaan: "Oletteko Matti?", mutta вы Матти (ilman nousevaa intonaatiota) kertoo, että kysymys on väitöslauseesta: "Te olette matti".

Tässä kappaleessa on otettu myös ensimmäinen raapaisu persoonapronominien taivutukseen, jotka venäjässä ovat aivan yhtä mutkikkaita kuin suomessakin. Perusmuodossa я suomennetaan "minä". Mutta esimerkiksi Меня voi tarkoittaa "Minun" (genetiivi) tai "Minua" (akkusatiivi). Esimerkiksi Меня зовут Анатолий suomennetaan: "Minun nimeni on Anatoli (sananmukaisesti: Minua kutsutaan Anatoliksi)" ja у меня пакет tarkoittaa: "minulla on paketti/muovikassi".