Wikikirjaston käyttäjän käsikirja/Lue artikkeleita

Wikikirjastosta

← Hae artikkeleita · Wikikirjaston käyttäjän käsikirja · Kirjoita artikkeleita →

Tämän kirjan sisältö on vasta muotoilukokeilun materiaalia,
joten sitä ei sisällöllisesti kannata vielä editoida!

Kriittinen lukutaito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikipedian tärkein ominaisuus on vapaus, ei esimerkiksi luotettavuus tai kattavuus, vaikka voidaankin perustella, että vapaus johtaa myös luotettavuuteen ja kattavuuteen. Joka tapauksessa Wikipedian artikkeleita luettaessa kriittinen suhtautuminen on tärkeää. Voidaan puhua "kriittisestä lukutaidosta", joka ei koske vain Wikipediaa, mutta jonka tarvetta Wikipedian vapaus korostaa. Kriittinen lukutaito tarkoittaa paitsi kykyä arvioida luetun pätevyyttä myös taitoa ymmärtää, millaisesta näkökulmasta se on kirjoitettu ja millaisia taustaoletuksia siihen sisältyy. Kriittisen lukutaidon kehittyminen on osa koulun tehtävänä olevaa mediakasvatusta.

Lähteiden tarkistaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yksi tärkeä tapa arvioida tekstin pätevyyttä on tutustua sen lähteisiin. Wikipedian periaatteena on esittää vain tietoa, joka on jo julkaistu yleensä luotettavina pidetyissä lähteissä. Lähdeviiteet esitetään alaviite-järjestelmää käyttäen. Tekstin sisällä on alaviitenumero, jota vastaava viite löytyy sivun alalaidasta. Kun lukee lähteen, on mahdollista itse arvioida esitettyjen väitteiden yhtäpitävyyttä lähteen kanssa sekä samalla tarkistaa, onko kaikki merkittävä otettu mukaan.

Historia-sivun tarkistaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikipediaan sisältyy lähes ainutlaatuinen mahdollisuus tarkastella tekstin syntymisen historiaa. Jokaisella sivulla on historia-painike, jota painamalla saa näkyviin listan sivun aikaisemmista versioista sekä jokaisen version tekijästä. Historia-sivun tarkoitus on mahdollistaa myös sivun palauttaminen aikaisempaan versioon ja eri versioiden vertaileminen, mutta kriittiselle lukijalle se antaa erinomaisen kuvan sivun synnystä aina ensimmäiseen versioon asti. Painettuun kirjaan verrattuna historia-sivun etu on juuri kriittisen lukutaidon kasvattamisessa: jokaisella Wikipedian sivulla on tekijänsä ja vaiheensa, mikä jo itsessään kertoo tiedon historiallisuudesta. Lisäksi sivuhistorian kautta on toisinaan mahdollista seurata aiheen käsittelyn kehittymistä.

Keskustelu-sivun tarkistaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokaiseen artikkeliin liittyvä keskustelu-sivu on historia-sivun ohella tärkeä lähde arvioitaessa artikkelin luotettavuutta ja siinä esitettyjä mielipiteitä. Keskustelu-sivulla artikkelia kirjoittaneet tai sitä kirjoittavat tahot keskustelevat tai väittelevät siitä miten asiat tulisi tai olisi paras esittää kyseisessä artikkelissa. Esimerkiksi suomenkielisessä Wikipediassa pakkoruotsi-artikkelin keskustelu-sivu kertoo siitä, että aiheesta on kiistelty, ja vain osassa artikkelista on päästy yhteisymmärrykseen neutraalista näkökannasta. Jos artikkelista on runsaasti keskustelua kertoo se siitä, että kyseisestä aiheesta on monenlaisia, usein ristiriitaisia, näkemyksiä ja tulkintoja. Tällaisessa tilanteessa artikkelissa olevia tietoja ja siinä esitettyjä lähteitä tulee tarkastella erittäin huolellisesti.

Suositellun sivun tähti
Hyvän artikkelin merkki
Kahden eri sivuversion erot
Taksonomia-laatikko on eräs malline