Yrityksen perustajan opas/Arvonlisäverotus

Wikikirjastosta

Arvonlisävero koskee tavaroiden ja palvelujen myyntiä. Verollisuudesta on vain harvoja poikkeuksia. Yrityksen ostoihin sisältyvät arvonlisäverot ovat eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta vähennyskelpoisia. Maksettava vero saadaan vähentämällä myynnin arvonlisäverosta yrityksen vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyvät arvonlisäverot. Vähäinen toiminta, jossa 12 kuukauden laskettu liikevaihto on enintään 10 000 euroa, jää verotuksen ulkopuolelle. Kun liikevaihto on 10 000–30 000 euroa, yritys voi saada arvonlisäverohuojennuksen. Yrittäjä voi halutessaan hakeutua verovelvolliseksi, vaikka hänen tilikauden liikevaihtonsa jää alle 10 000 euron.

Useimmista tavaroista ja palveluista arvonlisäverokanta on 24 %. Elintarvikkeisiin ja ravintola- ja ateriapalveluihin sovelletaan alempaa 14 %:n verokantaa. 10 %:n verokantaa sovelletaan muun muassa henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin, parturi- ja kampaamopalveluihin sekä eräisiin pienkorjauksiin. Yritys maksaa myyntiensä mukaisen arvonlisäveron valtiolle ilmoitus- ja maksujaksonsa mukaisesti joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai kalenterivuosittain. Arvonlisäverojen ilmoittamiseen, maksamiseen ja palauttamiseen sovelletaan ns. verotilimenettelyä.

Lisätietoa: http://www.vero.fi

Näiltä sivuilta löydät sähköisessä muodossa mm. seuraavat julkaisut:

-Uuden yrittäjän vero-opas

-Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta