Yrityksen perustajan opas/Euroopan sisämarkkinat ja ulkomaankauppa

Wikikirjastosta

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO EK[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Puh. (09) 42020

ek@ek.fi

http://www.ek.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. EK osallistuu kansallisella ja EU-tasolla elinkeinoelämää koskevan lainsäädännön valmisteluun. Lisäksi EK laatii talouspoliittisia selvityksiä ja tutkimuksia.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Enterprise Europe Network tarjoaa neuvontapalveluita pk-yrityksille kansainvälistymiseen ja EU:n sisämarkkinoihin liittyvissä asioissa. Lisäksi pk-yrityksiä tuetaan kansainvälisissä teknologiansiirtohankkeissa teknologiatarpeiden määrityksestä yhteistyösopimusten allekirjoittamiseen. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden verkottua kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi ja uusille markkinoille pääsemiseksi. Verkosto tiedottaa myös EU:n tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista ja -ohjelmista.

Euroopan komission perustama Enterprise Europe Network toimii yli 40 maassa, myös EU-maiden ulkopuolella, kuten Norjassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa Suomen kansallisessa verkostossa on mukana kahdeksan organisaatiota. Kaupallisia sekä juridiikkaan, EU-rahoitukseen ja yrityskontakteihin liittyviä palveluja tarjoavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Helsingin seudun kauppakamari. Teknologian siirto- ja yritysyhteistyöpalveluja, liittyen kansainväliseen teknologian siirtoon, yritysyhteistyökumppanin hakuun sekä tuotekehitys- ja tutkimusyhteistyöhön, tarjoavat Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL, Technopolis Ventures Oy (Espoo, Kuopio, Oulu), Licentia Oy, Turku Science Park Oy ja Hermia Yrityskehitys Oy. Lisää tietoa verkostosta osoitteessa: http://www.EnterpriseEurope.fi

Suomen Vientiluotto Oy (SVL) Finnish Export CreditLtd. Puh. 020 460 3500

fec@fec.fi

http://www.fec.fi

SVL tarjoaa yrityksille sekä luotto- ja rahoituslaitoksille mahdollisuuden OECD –ehtoisiin vientiluottoihin hallinnoimalla korontasausjärjestelmää ja kehittämällä viennin rahoitusta.

FINNFUND[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Teollisen yhteistyön rahasto Oy. Puh. (09) 348434

http://www.finnfund.fi

Finnfund rahoittaa yksityisiä hankkeita kehitysmaissa ja Venäjällä.

FINPRO RY[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 0204 6951, maksuton palvelupuhelin 0800 134 344 (klo 9 – 16)

info@finpro.fi

http://www.finpro.fi

Finpron tehtävänä on nopeuttaa suomalaisten yritysten kansainvälistymistä sekä vähentää siihen liittyviä riskejä. Finpro tarjoaa myös konsultoivia asiantuntijapalveluita, markkinatietopalveluita ja markkinointiviestintäpalveluja markkinoille hakeutuville yrityksille. Tässä tehtävässä yritystä auttavat Finpron Helsingin toimipisteen henkilökunnan lisäksi Vientikeskukset ympäri maailmaa. Finpron palvelut ovat saatavilla myös ELY-keskuksista ympäri maata.

VIENTIKESKUKSET[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Finprolla on 50 vientikeskusta yli 40 maassa. Finpron vientikeskukset tarjoavat yrityksille erityisesti markkinoilletuloon ja markkina-aseman kehittämiseen liittyviä palveluja sekä markkinatietoa. Tyypillisiä asiakaskohtaisesti räätälöityjä palvelutuotteita ovat markkinaselvitykset, yhteistyökumppanien yksilöiminen ja arviointi sekä jakelutieselvitykset. Yritysostot, valmistuksen siirto ulkomaille ja uuden toimipisteen nopea avaaminen ovat esimerkkejä tehtäväalueista, joilla yritykset entistä enemmän hyödyntävät Finpron paikallisia henkilöresursseja ja osaamista.

FINTRA[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 0207 220 500

fintra@fintra.fi

http://www.fintra.fi

FINTRA kehittää ja kouluttaa kansainvälisissä tehtävissä toimivia sekä alalle aikovia henkilöitä sekä toteuttaa eri kohderyhmien tarpeisiin kehitettyjä räätälöityjä kansainvälistymisohjelmia.

KAUPPAKAMARIT[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskuskauppakamari puh. (09) 4242 6200

http://www.keskuskauppakamari.fi

keskuskauppakamari@chamber.fi

Kauppakamarit ovat yritysten palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio. Suomessa on 19 kauppakamaria. Kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin toimintaa säätelee kauppakamarilaki. Kauppakamarijärjestö on kansainvälinen ja sen yhtenä tehtävänä on edistää yritysten kansainvälistä toimintaa. Kauppakamarit myöntävät muun muassa ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten ATA Carnet -tulliasiakirjaa ja Euroopan yhteisön yleistä alkuperätodistusta. Kauppakamarit tarjoavat jäsenyrityksille myös kansainvälistymiseen liittyvää tietoa.

Kauppakamareilla on asiantuntemusta useilta yritystoiminnan osa-alueilta kaupan, teollisuuden ja palvelualan elinkeinojen piirissä luottamuselimiensä välityksellä. Kauppakamarijärjestö on kansainvälinen ja sen yhtenä tehtävänä on edistää ulkomaankauppaa. Tähän liittyen kauppakamarit myöntävät muun muassa ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten ATA Carnet -tulliasiakirjoja ja alkuperätodistuksia.

Etelä-Karjalan kauppakamari puh. (040) 351 8480

http://www.etela-karjalankauppakamari.fi

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari puh. (06) 429 8100

http://www.southostro.chamber.fi

Etelä-Savon kauppakamari puh. (015) 337 0111

mikkeli@chamber.fi

http://www.eskauppakamari.fi

Helsingin seudun kauppakamari puh. (09) 228 601

http://www.helsinki.chamber.fi

- Espoon toimisto puh. (09) 2286 0339

espoo@helsinki.chamber.fi

- Vantaan toimisto puh. (09) 2286 0372

vantaan.kauppakamariosasto@helsinki.chamber.fi

Hämeen kauppakamari

etunimi.sukunimi@hamechamber.fi

http://www.hamechamber.fi

- Hämeenlinnan toimisto puh. 075 7566 700

- Lahden toimisto puh. 075 7566 700

Keski-Suomen kauppakamari puh. 010 322 2380

http://www.centralfinlandchamber.fi

Kuopion kauppakamari puh. (017) 266 3800

kauppakamari@kuopiochamber.fi

http://www.kuopiochamber.fi

Kymenlaakson kauppakamari puh. (05) 229 6100

http://www.kymichamber.fi

Lapin kauppakamari

etunimi.sukunimi@chamber.fi

http://www.lapland.chamber.fi

- Rovaniemen toimisto puh. (020) 754 5499

- Kemin toimisto puh. (020) 754 5498

Länsi-Uudenmaan kauppakamari puh. (019) 233 222

office@lansiuusimaa.chamber.fi

http://www.lansiuusimaa.chamber.fi

Oulun kauppakamari puh. (010) 821 8800

http://www.oulu.chamber.fi

Pohjanmaan kauppakamari

http://www.ostro.chamber.fi - Pietarsaaren toimisto puh. (06) 781 6400

pietarsaari@ostro.chamber.fi

- Kokkolan toimisto puh. (06) 832 6400

kokkola@ostro.chamber.fi

- Vaasan toimisto puh. (06) 318 6400

vaasa@ostro.chamber.fi

Pohjois-Karjalan kauppakamari puh. 010 423 2351

http://www.nk.chamber.fi

Rauman kauppakamari puh. (02) 822 1199

http://www.rauma.chamber.fi

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari puh. (019) 871 2350

http://www.rihychamber.fi

Satakunnan kauppakamari puh. (02) 634 0700

kauppakamari@sata.chamber.fi

http://www.sata.chamber.fi

Tampereen kauppakamari puh. (03) 230 0555

http://www.tampere.chamber.fi

Turun kauppakamari puh. (02) 274 3400

kauppakamari@turku.chamber.fi

http://www.turku.chamber.fi

Ålands handelskammare tel. (018) 29 029

info@chamber.ax

http://www.chamber.ax

KILPAILU[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kilpailuvirasto puh. (09) 731 41

kirjaamo@kilpailuvirasto.fi

http://www.kilpailuvirasto.fi

Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sekä tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä.

POHJOISMAINEN PROJEKTIVIENTIRAHASTO NOPEF[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. (09) 684 0570

http://www.nopef.com

Nopef myöntää korotonta lainaa pohjoismaisille pk-yrityksille niiden kansainvälistymis- ja projektivientihankkeisiin liittyviin esitutkimuksiin.

ELY-KESKUSTEN VIENTIASIAMIEHET[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

ELY-keskusten kansainvälistymisyksiköt ja keskusten vientiasiamiehet ympäri Suomea auttavat yrityksiä kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. ELY-keskusten yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta.

TULLI[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tullihallitus

Tullineuvonta puh. (09) 6141

http://www.tulli.fi

Tullihallitus valvoo ulkomaankauppaa, huolehtii oikein ulkomaankauppaan ja tavaroiden valmistukseen liittyvät tullit, verot ja maksut. Sekä pitää huolta ulkomaankaupan tilastoinnista ja tietopalveluista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.