Yrityksen perustajan opas/Franchising

Wikikirjastosta

Onnistuneen liikeidean keksiminen saattaa osoittautua vaikeaksi. Franchising-sopimuksen avulla yrittäjä pääsee hyödyntämään toisten kehittämää ja hyväksi osoittautunutta liikeideaa. Franchising mahdollistaa yrittämisen pienellä riskillä, koska yrittäjä kopioi toimivan idean. Franchising-toiminnan vahvuus on siinä, että se yhdistää suuren yhtiöketjun ja yrittämisen edut. Franchising-antaja vastaa esimerkiksi markkinoinnista tavalla, johon franchising-yrittäjällä ei välttämättä olisi talou­dellisia mahdollisuuksia. Franchising-antaja voi tarjota yrittäjälle markkinoinnin ohella myös koulutusta sekä yhteisiä hankinta- ja yrityspalveluita.

Franchising on kahden itsenäisen yrittäjän välinen sopimus, jossa franchising-antaja luovuttaa toiselle yrittäjälle (franchising-ottajalle eli franchising-yrittäjälle) korvausta vastaan oikeuden liiketoimintamallinsa käyttöön. Tähän liittyy franchising-ottajan oikeus franchising-antajan tavaramerkin tai tietotaidon käyttöön. Samalla franchising-yrittäjä sitoutuu noudattamaan saamiaan ohjeita, tilaamaan myymänsä tuotteet tietystä paikasta ja sisustamaan liiketilansa sovitulla tavalla. Franchising-yrittäjä ei ole yhtä itsenäinen toiminnassaan kuin muut yrittäjät, sillä franchising-antaja johtaa yhteistyöketjua ja kontrolloi franchising-yrittäjän toimintaa. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet on aina täsmennetty kirjallisessa franchising-sopimuksessa.

Franchising-sopimukset ovat yleistyneet ja niitä käytetään muun muassa ravintola-alalla (hampurilais- ja pizzaketjut), huoltamotoiminnassa, siivouspalveluissa, kioskeissa ja pesuloissa. Franchising-sopimusten myötä muodostuu itsenäisten yrittäjien ketju, joka näyttää yhtenäiseltä. Lähtökohtaisesti franchising-sopimus antaa franchising-yrittäjälle mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä, vaikka yrittäjä olisikin suhteellisen kokematon ja vailla mittavaa pääomaa. Käytännössä toimivaksi osoittautuneen liikeidean käyttäminen vähentää alkavan yrittäjän taloudellista riskiä ja saa aikaan mielikuvan toiminnan laajuudesta. Tämä lisää tunnettuutta ja luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Sisällöllisesti franchising -sopimukset vaihtelevat yrittäjien välisen yhteistyön luonteen ja laajuuden mukaan. Sopimusten laadinnassa on syytä turvautua asiantuntijoiden apuun.

Suomessa toimii jo noin 200 franchising -ketjua, joista monet tavoittelevat myös kasvua ja etsivät uusia yrittäjiä.

Lisätietoja: http://www.franchising.fi