Yrityksen perustajan opas/Hyvin suunniteltu - puoliksi perustettu

Wikikirjastosta

Toiminnan on oltava pitkällä aikajänteellä voittoa tuottavaa ja kannattavaa, jotta yritys menestyisi ja kehittyisi. Tällöin yritystoiminta täyttää omistajien, työntekijöiden ja yhteiskunnan sille asettamat odotukset. Sen sijaan lyhyellä aikajänteellä liiketoiminta voi olla perustellusti tappiollistakin. Yrityksen kannattavuus varmistaa sen, että yritys pystyy hoitamaan kaikki velvoitteensa ja tekemään tarpeelliset hankinnat. Perusteellinen liiketoiminnan suunnittelu luo pohjan yrityksen menestymiselle.


Alustava liiketoiminta­suunnitelma

Yrityksen perustamista aikovan on syytä laatia alustava liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen kuvaus yrityksen toiminnasta. Rahoittajat vaativat usein suunnitelman rahoituspäätöksen tueksi. Ensisijaisesti se on hyödyllinen työkalu alkavalle yrittäjälle itselleen. Liiketoimintasuunnitelma usein paljastaa tulevan yrityksen aukkokohtia, jotka voidaan korjata ennen varsinaista yrityksen perustamista. Liiketoimintasuunnitelmassa uuden yrittäjän tulisi käydä yksityiskohtaisesti läpi ainakin seuraavat seikat: Liikeidea Käy vielä kerran lävitse liikeideasi riskeineen. Arvioi omat vahvuutesi ja heikkoutesi. Varaudu liikeidean jatkuvaan kehittämiseen. Liikeidea ei toimi aina, vaikka se näyttäisi paperilla kuinka hyvältä tahansa. Usein ongelma on se, ettei yrittäjä malta kehittää ideaansa riittävän pitkälle.


Tuotteet ja palvelut

Arvioi tuotteesi tai palvelusi luonne. Arvioi niiden ainutlaatuisuus ja toimivuus sekä niiden tuoma lisäarvo asiakkaille. Testaa tarvittaessa tuotteen kysyntä koemarkkinoinnilla. Tuote ei saa olla markkinoille tullessaan keskeneräinen. Arvioi tuotteen elinkaari ja kehittämismahdollisuudet.


Asiakkaat ja markkinat

Kerro, millainen tyypillinen asiakkaasi on. Missä ja miten asiakkaasi toimivat? Mitkä ovat heidän kulutustottumuksensa? Ryhmittele asiakkaasi ja keskity tärkeimpiin. Suunnittele, miten markkinoit tuotteitasi. Muista, että markkinoilla on aina ollut lukematon määrä hyviä tuotteita ja palveluita, jotka eivät kuitenkaan syystä tai toisesta ole löytäneet tietään asiakkaille asti. Markkinoinnin ja myynnin suunnittelu on tehtävä huolella, mikä edellyttää taloudellista panostusta.


Kilpailevat tuotteet ja palvelut

Arvioi kovimmat kilpailijasi ja näiden tuotteet. Mitkä ovat kilpailijoittesi vahvuudet ja heikkoudet? Miten kilpailijat reagoivat markkinoille tuloosi? Miten aiot erottautua kilpailijoistasi?


Taloudellinen suunnittelu

Selvitä yrityksen perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvät kulut. Varo sitomasta toiminnan alkuvaiheessa liikaa rahaa kiinteisiin kuluihin (toimitila, koneet, palkat). Arvioi taloudellista kannattavuutta. Muista, että kestää yleensä melko pitkään ennen kuin liiketoiminta alkaa tuottaa voittoa. Turvaudu ulkopuoliseen asiantuntija-apuun suunnittelussa. Ole kriittinen, älä rakenna pilvilinnoja.


Yritys

Arvioi toimintatapasi. Selvitä tarpeelliset toimitilat ja tuotantovälineet. Perustamisvaiheen harkituilla hankinnoilla säästät varmasti ja edistät yrityksesi eteenpäin menoa. Vertaile hintoja. Muista, että nyt on kyse omista rahoistasi. Toiminnan alkuvaiheessa toimitilojen ja koneiden vuokraaminen on usein ostamista kannattavampaa. Selvitä toimitiloja koskevat työsuojelunormit ja viranomaismääräykset.


Työntekijät

Arvioi tarvitsemasi ulkopuoliset työntekijät. Muista, että palkan lisäksi työntekijästä aiheutuu monia muitakin kuluja. Ota huomioon myös työntekijöiden kouluttamistarve. Huolehdi myös omat ja työntekijöidesi erilaiset vakuutukset ja eläkeasiat kuntoon.


Lisätietoa ja ohjausta:

ELY-keskukset tarjoavat liiketoimintasuunnitelman laatimisohjelmaa, jonka lopputuloksena yritys saa kirjallisen liiketoimintasuunnitelman. Lisätietoa http://www.ely-keskus.fi.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta tietoa, ohjausta ja neuvontaa yrityksen perustamis- ja käynnistyshetkeen, puh. 010 19 4680 maanantaista perjantaihin 9.00-16.00. Puhelun hinta: paikallisverkkomaksu (pvm) lankapuhelimesta soitettuna, matkapuhelinmaksu (mpm) matkapuhelimesta soitettuna.

Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelu on maksuton asiantuntijapalvelu yksityishenkilöille ja alkaville yrittäjille. Sen ensisijainen tehtävä on arvioida ideoiden ja keksintöjen mahdollisuuksia synnyttää kannattavaa liiketoimintaa. Lisätietoa http://www.keksintosaatio.fi.