Yrityksen perustajan opas/Liikeidean arviointi

Wikikirjastosta

Oman liikeidean arvioinnin vaikeus johtuu siitä, että arvioija katsoo asioita liian läheltä. Oma näkemys on usein liian myönteinen. Idean perusteelliseen arviointiin käytetty raha ei ole hukkaan heitettyä, sillä liikeidean huolellinen hiominen vähentää riskejä. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon sekä yrityksen sisäiset että ulkopuoliset tekijät.

Idea ja yrityksen sisäiset tekijät


Tuotanto

- Tuotantokustannukset

- Tuotantotekniikka

- Henkilökunta

- Toimitilat

- Tuotantovälineet

- Sarjatuotanto


Tuotekehitys

- Vaadittavat resurssit

- Idean suojaamistarve

- Kehittämiskustannukset

- Tutkimus ja kokeet

- Tuotekehityksen rahoitus


Myynti

- Myyntikate

- Myyntikanavat

- Henkilökunta

- Huoltopalvelut

- Markkinointi

- Varastointi

- Markkinoinnin rahoitus


Idea ja ulkopuoliset tekijät


Markkinat, kilpailijat, kysyntä

- Tuotteen tarpeellisuus ja hyödyllisyys asiakkaalle

- Tuotteen uutuusarvo

- Tuotteen kilpailukyky (hinta, laatu, ulkonäkö)

- Kilpailutilanne (nyt ja tulevaisuudessa)

- Markkinoiden laajuus

- Kohderyhmä

- Kysynnän pysyvyys

- Tuotteen elinikä markkinoilla

- Ostajien maku- ja käyttötottumukset

- Markkinointikeinot


Yleiset tekijät

- Muuttuvat normit ja standardit (Suomi, EU)

- Tuotanto ja raaka-aineet

- Tuotteen tekninen kehitettävyys

- Tuotteen yhteiskunnallinen merkitys

- Tuotteen ympäristövaikutukset