Yrityksen perustajan opas/Mainonnan ja muun markkinoinnin valvonta

Wikikirjastosta

Kuluttajavirasto

Kuluttajavirasto valvoo kuluttajan suojaksi säädetyn lainsäädännön noudattamista. http://www.kuluttajavirasto.fi


Markkinaoikeus

Markkinaoikeus käsittelee muun muassa markkinointia ja elinkeinonharjoittajien välistä kilpailua koskevia asioita. Kuluttajansuojalakiin perustuvissa asioissa kuluttaja-asiamies saattaa asian vireille markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus voi kieltää sopimattoman markkinoinnin. Markkinaoikeus voi asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Markkinaoikeus ei käsittele näihin kysymyksiin liittyviä vahingonkorvausoikeudellisia asioita. Kaikki elinkeinonharjoittajan ja yksittäisen kuluttajan väliset riita-asiat käsitellään yleisessä alioikeudessa. http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus


Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta

Liiketapalautakunta käsittelee yritysten välisiä pääasiassa markkinointiin liittyviä riita-asioita, joissa varsinaisena tuomioistuimena toimii markkinaoikeus. Lautakunta antaa pyynnöstä lausunnon siitä, onko elinkeinotoiminnassa suoritettu toimenpide hyvän liiketavan vastainen. Lausunto on suositus. Annetut lausunnot ovat koskeneet muun muassa harhaanjohtavaa mainontaa, vertailevaa mainontaa, jäljittelyä ja kilpailijan halventamista koskevia asioita. Lautakunta käsittelee asiat kirjallisen aineiston perusteella. Liiketapalautakunnan lausunnot eivät ole julkisia. Lautakunnan lausunto voidaan kuitenkin julkistaa, jos liiketapalautakunnan ratkaisua ei noudateta. Lausunto on suositus. Maksu on 5500–6500 euroa (vuonna 2011).

Yritys voi pyytää liiketapalautakunnan kannanottoa myös etukäteen siitä, onko markkinointi hyvän liiketavan mukaista. Ennakkolausuntomaksu on 3000-6000 euroa. http://www.liiketapalautakunta.fi


Mainonnan eettinen neuvosto

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja yksittäisten mainosten hyvän tavan mukaisuudesta. Neuvosto ei ota kantaa mainoksen lain vastaisuuteen. Mainonnan eettinen neuvosto keskittyy ensisijaisesti kuluttajilta tuleviin lausuntopyyntöihin ja asioihin, joilla katsotaan olevan yleistä merkitystä. Lausuntopyyntöjä voivat kuitenkin tehdä myös elinkeinonharjoittajat sekä järjestöt ja viranomaiset, joiden toimialaan mainontaa koskevat kysymykset kuuluvat.

Neuvoston lausunnot perustuvat muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisääntöihin ja mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskeviin periaatteisiin. Mainonnan eettisen neuvoston lausunnot ovat luettavissa Keskuskauppakamarin kotisivuilla. http://www.mainonnaneettinenneuvosto.fi