Yrityksen perustajan opas/Markkinoinnin säännöt

Wikikirjastosta

Tärkeimmät markkinointia koskevat lain tasoiset säädökset ovat kuluttajansuojalaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Näiden lisäksi markkinointia koskevat esimerkiksi kunkin alan omat sopimuspohjaiset, toimialakohtaiset ja mainosvälinekohtaiset säännöt. Kuluttaja-asiamiehen markkinointlinjaukset ovat ko. viranomaiset käsitys lain tulkinnasta.


Kuluttajansuojalain 2 luku

Kuluttajansuojalaki säätelee kulutushyödykkeiden markkinointia elinkeinonharjoittajalta kuluttajalle. Lain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista tai kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lisäksi laissa on yleislauseketta täydentäviä erityissäännöksiä. Kuluttajansuojalain ohella useat lait sisältävät säännöksiä, joiden tarkoituksena on suojata kuluttajia sopimattomalta markkinoinnilta. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi elintarvikelaki, lääkelaki ja alkoholilaki. Nämä erityislait eivät sulje pois kuluttajansuojalain markkinointisäännösten soveltamista. Markkinoinnissa on tällöin otettava huomioon sekä kuluttajansuojalain että erityislain markkinointisäännökset.


Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa

Elinkeinonharjoittajien välisessä suhteessa sovelletaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettua lakia. Lain tarkoituksena on suojata elinkeinonharjoittajaa toisen elinkeinonharjoittajan käyttämiltä sopimattomana pidettäviltä menettelyiltä. Lain yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Lain mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.


Markkinoinnin kansainväliset säännöt Kansainvälinen kauppakamari ICC on laatinut ICC:n Markkinointisäännöt (Advertising and Marketing Communication Practice – Consolidated ICC Code). Sääntöjä sovelletaan kaikenlaiseen tavaroiden tai palveluiden markkinointiin. ICC:n Markkinointisäännöt ovat verkkosivuilla http://www.liiketapalautakunta.fi.