Yrityksen perustajan opas/Miksi epäonnistutaan?

Wikikirjastosta

Perustamissuunnittelu, harkinta ja yrityksen perustamistoimet antavat pohjan tulevalle kehitykselle. Seuraavat syyt saattavat johtaa yrityshankkeen epäonnistumiseen:


Yrittäjäksi soveltuminen

Yrittäjältä vaaditaan vahvaa ja ennen kaikkea kestävää yrittämishalua ja pitkäjänteisyyttä. Hänen on pystyttävä voittamaan eteen tulevat vaikeudet. Yrittäjän on myös tunnettava oma alansa hyvin. Aikaisempi työkokemus ei ole välttämätöntä, mutta se antaa hyvän pohjan menestymiselle. Myös yrittäjäkoulutus auttaa ja sitä kannattaa mahdollisuuksien mukaan käyttää hyödyksi. Yrittäjä ei kiinnitä huomiota omaan jaksamiseensa. Kauan jatkunut raskas työtahti voi uuvuttaa menestyksekkäänkin yrittäjän.


Huono liikeidea

Paperilla toimiva liikeidea ei aina käytännössä toimi. Yrittäjä ei malta tutkia markkinatilannetta, kilpailua ja tulevaisuudennäkymiä riittävästi eikä kehittää omaa ideaansa. Yrittäjä ei ota oppia toisten virheistä eikä turvaudu asiantuntijoihin. Yrittäjän pitää myös tarvittaessa muistaa suojata ideansa patentilla, tavaramerkillä tai muulla suojakeinolla.


Riittämätön liikevaihto ja taloudellinen suunnittelu

Menestyäkseen yritys tarvitsee liikevaihdon, joka kattaa toiminnan kustannukset ja antaa yrittäjälle myös riittävän henkilökohtaisen toimeentulon. Riittämätön liikevaihto on keskeinen syy yritystoiminnan epäonnistumiseen. Yrittäjä usein aliarvioi toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa erilaisia, yllättäviäkin menoja kertyy paljon ja tulot alkavat kertyä vasta myöhemmin. Talouden suunnittelussa auttaa erilaisten selvitysten ja laskelmien teko asiantuntijoita apuna käyttäen. Verosuunnittelu on osa tätä suunnittelua. Lisäksi yrittäjän on otettava huomioon oman yksityistaloutensa rahoittaminen.


Kehno tuote tai palvelu

Yrittäjä saattaa ajatella liian tuotelähtöisesti, vaikka asiakkaat ja heidän tarpeensa tulisi olla päällimmäisenä mielessä. Yrittäjän tuote ei poikkea edukseen muista vastaavista. Tuote on keskeneräinen eikä asiakaspalvelu toimi.


Vaatimaton markkinointi

Yrittäjä voi unohtaa markkinoinnin merkityksen. Tuote voi olla erinomainen, mutta asiakas ei löydä sitä eikä saa tietoa sen erinomaisuudesta. Yrittäjä ei myöskään seuraa negatiivista asiakaspalautetta ja tee tarvittavia muutoksia. Yrittäjä ei keskity markkinoinnissaan tärkeimpiin asiakasryhmiin. Hintojen asettaminen oikealle tasolle saattaa aiheuttaa ongelmia. Liian halvalla ei voi myydä kovin kauan. Hyvän yritysmaineen rakentamiseen kannattaa panostaa.


Asiantuntijoiden unohtaminen

Yrittäjä haluaa tehdä kaiken itse valmistuksesta myyntiin asti, vaikka yhteistyö muiden kanssa olisi järkevämpää. Jo yrityksen perustamista suunniteltaessa on turvauduttava asiantuntijoiden apuun.


Kelvoton kirjanpito

Yrityksen menestyksen avaimia on hyvin hoidettu kirjanpito. Kirjanpito ja verotus liittyvät olennaisesti yhteen. Hyvä kirjanpito edesauttaa yrityksen verosuunnittelua. Kirjanpidon avulla yrittäjä on koko ajan selvillä toimintansa kannattavuudesta. Jos ulkopuolinen taho tekee kirjanpidon, yrittäjän on otettava selvää tämän ammattitaidosta. Yrittäjä kantaa vastuun huonosti laaditusta kirjanpidosta. Samalla hän vastaa myös verottajan suuntaan tapahtuneista virheistä.


Muutokseen sopeutumattomuus

Hyväkään suunnittelu ei takaa yrityksen pysyvää menestystä muuttuvassa maailmassa. Asiakkaiden mieltymykset ja kilpailijoiden toimet voivat muuttua nopeasti. Kilpailija- ja markkinaseurantaa ei pidä unohtaa yrittäjän hektisessä arjessa, vaan kilpailijoiden tekemisistä ja markkinoiden tapahtumista on oltava käsitys. Kilpailija- ja markkinointiseurannan sekä tulevaisuuden ennakoinnin perusteella on tehtävä aika ajoin muutoksia yrityksen toiminnassa. Mikäli yritys ei pysty mukautumaan jatkuvaan muutokseen, yrityksen menestys voi hiipua nopeasti.