Yrityksen perustajan opas/Minustako yrittäjä?

Wikikirjastosta

Yrittäjän omat henkilökohtaiset ominaisuudet ovat yleensä yksi tärkeimpiä voimavaroja yrittämisessä. Siksi omia henkilökohtaisia ominaisuuksia pitäisi arvioida ennen yrittäjäksi ryhtymistä. Hyvän yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista on vaikea antaa tyhjentävää vastausta. Tosin joitain suuntaa antavia ominaisuuksia menestyvillä yrittäjillä voidaan todeta usein olevan.

Menestyvillä yrittäjillä on esimerkiksi

• hyvä riskinotto- ja epävarmuuden sietokyky

• hyvä itsetuntemus (tietää hyvin mm. omat vahvuudet ja heikkoudet)

• halu etsiä jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia

• korkea rahan arvostus

• hyvät organisointitaidot

• halu aikaansaada tuloksia

• halu kantaa vastuuta

• halu työskennellä yksin

• kyky solmia yhteistyösuhteita

• taito olla tarpeen vaatiessa joustavia

• halu soveltaa ja oppia uutta, ratkaisukeskeisyys

• avoin ja kyselevä luonteenpiirre


Yrittäminen on aina myös mahdollisuus. Yrittäjyyteen usein liitettyjä mahdollisuuksia ovat itsenäisyys, vapaus, monipuolisuus, itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus vaurastumiseen. Kaikki nämä mahdollisuudet eivät useinkaan toteudu nopeasti, vaan vaativat työtä ja aikaa. Tämän vuoksi yrittäjäksi ryhtymisen tulisi aina olla tietoinen valinta. Uuden yrityksen perustaminen on henkisiä ja aineellisia ponnistuksia vaativa arviointien ja päätösten sarja. Perustajalta edellytetään voimakasta ja pysyvää halua toimia yrittäjänä. Hänen on pystyttävä ylittämään eteen tulevat, ennakoimattomatkin esteet.

Itsekritiikki tarpeen

Vastuullisena yrittäjänä toimiminen poikkeaa tavallisen työntekijän roolista. Tästä syystä askel yrittäjäksi on usein askel tuntemattomaan. Yrittämiseen liittyy monia asioita, joita ei tule edes ajatelleeksi yritystoimintaa suunniteltaessa. Yrittäjäksi aikovan onkin syytä arvioida tarkasti itsensä ja myös perheensä mahdollisuuksia yritystoimintaan. Omia kykyjä ja ominaisuuksia on arvioitava kriittisesti.

Mahdollisuudet

• Itsenäisyys

• Itsensä toteuttaminen

• Vapaus

• Mahdollisuus vaurastumiseen