Yrityksen perustajan opas/Oma rahoitus – omistajien sijoituspanos

Wikikirjastosta

Pääomapula on tyypillistä uutta yritystä perustettaessa. Sen vuoksi omistajien sijoitukset ja tulorahoitus ovat tärkeät erät uuden yrityksen omassa rahoituksessa. Rahoitusta suunniteltaessa on syytä pyrkiä löytämään kaikki mahdolliset omarahoituksen lähteet. Ky­seeseen voi tulla jopa omaisuuden myynti. Mitä suurempi on oman panoksen osuus, sitä helpompaa on löytää hankkeelle ulkopuolista rahoitusta. Yrittäjän oman pääoman sijoittaminen yritykseen kertoo ulkopuoliselle rahoittajalle, että yrittäjä itse uskoo liikeideaansa.


Yhtiökumppanit lisäävät omaa rahoitusta

Tarvittavan alkupääoman keräämistä helpottaa usein yhtiökumppaneiden löytäminen. Vastuu omasta rahoituksesta jakaantuu useamman kannettavaksi. Osakaspanoksen ohella osakkaat voivat antaa yritykselle lainaa, joka maksetaan takaisin toiminnan päästyä kunnolla vauhtiin. Omaksi pääomaksi voidaan lukea myös koneiden ja muun käyttöomaisuuden muodossa tapahtuneet sijoitukset yhtiöön.


Selkeät pelisäännöt

Jos yrityksessä on useampi osakas, kaikki pääomasijoituksiin sekä valta- ja vastuusuhteisiin liittyvät asiat on syytä määritellä perustamisvaiheessa. Ehdoista kannattaa tehdä kirjallinen sopimus erimielisyyksien välttämiseksi. Tällöin on huomioitava osakaslainan ehdot, sijoituksiin liittyvä päätösvalta yrityksen asioista sekä niin sanottu apporttiehto, jos sijoitukset tehdään käyttöomaisuuden muodossa. On myös hyvä sopia siitä, miten osapuolten välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan. Ellei muusta ole sovittu, riitaisuudet ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Usein kuitenkin esimerkiksi osakassopimuksiin ja yhtiöjärjestyksiin otetaan välityslauseke, jonka mukaan osapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Tällöin välimiehen nimeäminen jätetään usein Keskuskauppakamarin välityslautakunnan tehtäväksi. Ks. tarkemmin http://www.arbitration.fi.