Yrityksen perustajan opas/Onko liikeideasi kannattava?

Wikikirjastosta

Yrittäjän on huolehdittava siitä, että yrityksen pääoman tarve ja rahoitus ovat sopusoinnussa toiminnan alusta lähtien. Aikaisemmin on jo alustavasti määritelty pääoman tarve sekä kartoitettu mahdolliset rahoituslähteet. Nyt voidaan laatia tulossuunnitelma. Yrityksellä on tuoteidea. Tuotteen kappalehinta on 50 euroa. Laskelmien mukaan tuotteen valmistukseen kuluu raaka-aineita ja tarvikkeita 25 euron arvosta. Tuotetta arvioidaan myytävän vuosittain 20 000 kappaletta.

Tältä pohjalta voidaan laatia tulossuunnitelma ensimmäiseksi vuodeksi. Yritys arvioi tarvitsevansa 20 000 kappaleen valmistukseen kuusi työntekijää. Laskelma on yksinkertaistettu. Esimerkiksi arvonlisäveroa ei ole otettu huomioon.

Taloudellisia suunnitelmia varten on olemassa erillisiä lomakkeita, joita voi tiedustella esimerkiksi pankeista. Pankin ja muiden rahoituslaitosten edustajilla on tarvittavaa asiantuntemusta lomakkeiden käyttöä ja laskelmien laatimista koskevissa asioissa. Heidän apuunsa kannattaa turvautua.