Yrityksen perustajan opas/Perustamisen vaiheet

Wikikirjastosta

1. Liikeidea ja halu toimia yrittäjänä

-osaamisen kartoitus: ammattitaito, kokemus, yrittäjäominaisuudet

-perustiedon hakeminen ja koulutus, yrittäjyyden faktat sekä mahdollisuudet

Lisätietoa yrittämisestä ja koulutuksesta saat esimerkiksi seuraavilta www-sivuilta:

http://www.ely-keskus.fi

http://www.finnvera.fi

http://www.kauppakamari.fi

http://www.keskuskauppakamari.fi

http://www.mol.fi

http://www.uusyrityskeskus.fi

http://www.yrityssuomi.fi


2. Alustava liiketoimintasuunnitelma ja liikeidean testaus

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä kirjallisesti.

Liiketoimintasuunnitelmasta tulisi selvitä:

- perustiedot yrityksestä

- liikeidea perusteluineen

- tuotteet, palvelut ja toimintatavat

- asiakkaat ja markkinointi

- kilpailijat ja yrityksen kilpailustrategia

- pääoman tarve

- taloudellinen suunnittelu, kannattavuuden arviointi

- riskien arviointi ja -hallinta

Ennen varsinaisia yrityksen perustamistoimenpiteitä liikeidea on syytä testata asiantuntijan avulla.

Lisätietoa:

http://www.uusyrityskeskus.fi

http://www.ely-keskus.fi


3. Rahoituksen järjestäminen

- oma pääoma, omarahoitus

- pääomasijoittajat (pääomasijoitusyhtiöt ja -sijoittajat - ks. http://www.fvca.fi)

- lainarahoitus (pankit, vakuutusyhtiöt)

- starttirahat (ks. http://www.mol.fi)

- ELY-keskuksen tuet (ks. http://www.ely-keskus.fi)

- Finnveran rahoituspalvelut (ks. http://www.finnvera.fi)


4. Yritysmuodon valinta


Yksityinen elinkeinonharjoittaja - Toiminimi

- ei perustamisasiakirjoja


Avoin yhtiö ja Kommandiittiyhtiö

- kirjallinen yhtiösopimus


Osakeyhtiö

- perustamissopimus

- yhtiöjärjestys (osaksi perustamissopimusta tai sen liitteeksi)

- hallituksen pöytäkirja (tarvittaessa)

- usein myös osakassopimuksen laatiminen on suositeltavaa


Osuuskunta

- perustamiskirja

- osuuskunnan säännöt (perustamiskirjan liitteeksi)


5. Toiminimen valinta / Yrityksen nimi

Toiminimen on oltava riittävän yksilöllinen. Toiminimen rekisteröinti antaa yksinoikeuden nimeen koko maassa. Voit tutkia jo käytössä olevia nimiä yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä http://www.ytj.fi Toiminimi ei saa olla sekoitettavissa toiseen toiminimeen eikä tavaramerkkiin. Sekoitettavuus voi yleensä tulla kysymykseen vain, jos kyseessä on sama tai samankaltainen toimiala.


Lisätietoa:

http://www.prh.fi

http://www.ytj.fi


6. Perusilmoitus kaupparekisteriin ja verohallinnolle

Rekisteri-ilmoitukset on tehtävä viranomaisen vahvistamilla perustamisilmoituslomakkeilla. Perusilmoitus tulee tehdä patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Samoilla lomakkeilla voi ilmoittaa yrityksen myös verohallinnon ylläpitämiin rekistereihin: arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin tai vakuutusmaksuverovelvolliseksi.

Lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät osoitteista:

http://www.prh.fi

http://www.vero.fi

http://www.ytj.fi


7. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen

Pääsääntöisesti Suomessa on elinkeinovapaus eli elinkeinon harjoittamiseen ei tarvita lupaa. Tietyissä tapauksissa elinkeinon harjoittaminen on kuitenkin luvanvaraista. Tällöin lupa tulee hankkia ennen toiminnan aloittamista. Lupa tarvitaan mm. ajoneuvojen katsastus-, vartiointi- ja taksitoimintaan, sähköasennuksiin sekä alkoholijuomien anniskeluun ja vähittäismyyntiin. Lupaviranomaisia ovat mm. aluehallintovirastot, ministeriöt ja valtion virastot. Tietyt elinkeinot vaativat elinkeinonharjoittajaa rekisteröitymään tai tekemään erillisen ilmoituksen toiminnan aloittamisesta, vaikkei toiminta ole luvanvaraista. Rekisteröintiä vaativat esimerkiksi kiinteistön- ja vuokravälitystoiminta. Ilmoitusvelvollisia toimitiloistaan ovat esimerkiksi parturit, kampaamot, kuntosalit, myymälät ja kauneushoitolat.

Lisätietoa mm.

http://www.avi.fi

http://www.tukes.fi

http://www.valvira.fi


8. Yrittäjäeläke, muut pakolliset vakuutukset ja työttömyysturva

- Yrittäjäeläkevakuutus (YEL)

- Työntekijöiden työeläkevakuutukset (TyEL)

- Työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset

- Yrityksen muut vakuutukset

Lisätietoa:

vakuutus- ja eläkeyhtiöt

http://www.etk.fi

http://www.tyoelake.fi


9. Kirjanpito

Kirjanpitolain mukaan jokainen on liike- tai ammattitoiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Osakeyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat aina kirjanpitovelvollisia.

Lisätietoa:

http://www.taloushallintoliitto.fi