Yrityksen perustajan opas/Tarkistuslistoja riskien vähentämiseksi

Wikikirjastosta

A Henkilöt


- Riskien tunnistaminen ja riskinäkökulmien huomioonottaminen

- Turvallisuuskoulutus ja ohjeistus

- Turvallisuuskulttuurin luominen ja ylläpitäminen

- Työtilan järjestelyt ja tekniset suojauskeinot

- Turvallisuuskoulutus ja ohjeistus

- Uhkatilanteen jälkiselvittely ja uhrin auttaminen

- Työntekijöiden kannustus kertomaan havaitsemistaan turvallisuuspuutteista

- Avainhenkilöille varamiesjärjestelmä

- Henkilötietojen suojaus

- Kriisiviestintäsuunnitelma

- Matkustamisen turvallisuusohjeet

- Taustaselvitykset työntekijöistä (lain rajoitukset)

- Yhteistyökumppanien luotettavuusselvitykset

- Asiakkaiden luottokelpoisuusselvitykset

- Alihankkijoiden referenssien tarkastaminen ja ulkoistamisen turvallisuus

- Kirjalliset sopimukset

- Kilpailukieltosopimus tarvittaessa (lain rajoitukset)

- Tehtävien mukaiset pääsy- ja kulkuoikeudet


B Tieto


- Tietoja koskeva luokittelu- ja käsittelyohje

- Tiedon tekniset suojauskeinot (palomuuri, virustorjunta, ajantasainen käyttöjärjestelmä, varmuuskopiointi, palvelimet)

- Henkilökunnan koulutus salaisten / luottamuksellisten tietojen käsittelyyn

- Työntekijöiden kannustus kertomaan havaitsemistaan turvallisuuspuutteista

- Liike- ja ammattisalaisuuksia koskeva luokittelu- ja käsittelyohje

- Ohjeet viranomaisten ja yhteistyökumppanien luovuttamille luottamuksellisille asiakirjoille ja tiedoille

- Matkustamisen turvallisuusohjeet

- Henkilötietojen suojaus

- Matkustamisen ja etätyön turvallisuusohjeet

- Tehtävien mukaiset pääsy- ja kulkuoikeudet

- Avainhenkilöiden salassapitosopimukset


C Tuotanto- ja toimitilojen suojaaminen


- Eriytetyt tuotanto-, toimisto - ja tuotekehitystilat

- Murtohälytys

- Kulunvalvonta

- Videovalvonta

- Vierailujen ohjeistus

- Vartiointi

- Henkilöstön turvallisuuskoulutus

- Valvontajärjestelmien säännöllinen toimivuustestaus

- Varalaitteet keskeisten tuotantoprosessien turvaamiseksi


D Irtaimen omaisuuden suojaus


- Omaisuusrekisteri

- Turvamerkintä

- Kameravalvonta

- Lukitusmekanismi (esimerkiksi pulttaus, vaijeri)

- Säilytys lukitussa tilassa tai kassakaapissa

- Kuljetusohjeet

- Henkilöstön turvallisuuskoulutus


E Toimintaan kohdistuvat rikokset ja väärinkäytökset


- Kirjalliset sopimukset yhteistyötahojen kanssa, yhteistyökumppanin luotettavuuden arvioiminen

- Asiantuntijat tarkastavat sopimustekstit

- Asiantuntijoiden laatimat sopimuspohjat

- Yrityksen johto tarkistaa merkittävimmät liiketoimintasopimukset

- Epätavallisen hävikin seuranta ja hävikin syiden selvittäminen

- Talousrikoksien torjunta: vaarallisten työyhdistelmien välttäminen, ammattitaitoinen tilintarkastus, sisäinen valvonta ja tarkastus, eettiset ohjeet, auditointi sekä luotettavat työntekijät


Lähde: Keskuskauppakamari ja Helsingin seudun kauppakamari. Yritysten rikosturvallisuus 2008 – Riskit ja niiden hallinta

Lisätietoa: http://www.keskuskauppakamari.fi