Yrityksen perustajan opas/Viranomaisluvat ja ilmoitukset

Wikikirjastosta

Elinkeinolupa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elinkeinon harjoittamiseen ei pääsääntöisesti tarvita lupaa. Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen edellyttää kuitenkin luvan saamista tai ainakin ilmoituksen tekemistä viranomaisille. Lupaviranomaisia ovat esimerkiksi kunnan tai kaupungin viranomaiset, poliisipiirit, aluehallintovirastot sekä ministeriöt. Lupa tulee pääsääntöisesti hankkia ennen toiminnan aloittamista. Luvan myöntämisestä on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin.

Liikehuoneistojen ilmoittaminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elintarvikemyymälän, kaupan, ravintolan tai muun elintarvikehuoneiston perustamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Elintarvikehuoneiston pitäjän on lisäksi laadittava erillinen omavalvontasuunnitelma. Yritys- ja yhteisötunnus Kaupparekisteriin tehtävä perustamisilmoitus toimii ilmoituksena myös verohallinnolle. Uusi yritys saa yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen (FO-nummer, Business Identity Code) heti, kun perustamisilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Yritykset ovat pääsääntöisesti arvonlisäverovelvollisia. Liiketoiminnan alkaessa yritys tulee olla merkitty valtakunnalliseen rekisteriin. Kotimaan arvonlisäverotunnisteena käytetään Y-tunnusta. Kaikkien arvonlisäverovelvollisten on käytettävä Y-tunnusta laskuissa, tarjouksissa ja muissa liiketoimintaan liittyvissä asiakirjoissa. Kun arvonlisäverovelvollinen yritys käy kauppaa toisesta EU:n jäsenvaltiosta olevan arvonlisäverovelvollisen yrityksen kanssa, yrityksen tulee merkitä laskuun Y-tunnuksen lisäksi ALV-numeronsa, joka muodostetaan Y-tunnuksesta lisäämällä alkuun maatunnus FI ja jättämällä väliviiva pois (esim. Y 0889556-1 > FI08895561). Ilmoituslomakkeita saa verohallinnon toimipisteistä, Patentti- ja rekisterihallituksesta, maistraateista sekä ELY-keskuksista. Lomakkeet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta http://www.ytj.fi.

Ennakkoverot ja ennakkoperintä­rekisteri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yritykseltä peritään veroa pääsääntöisesti ennakonkantona. Ennakkoveron määräämiseksi yrittäjän on annettava perustamisilmoituksessa arvio yrityksen tulosta. Jos yrittäjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin, toimeksiantaja voi jättää ennakonpidätyksen toimittamatta, ellei kyse ole palkasta. Työn teettäjän on siten selvitettävä julkisesta ennakonperintärekisteristä ennakonpidätysvelvollisuus. Yritysmuodolla ei ole merkitystä asiassa.

Muutosilmoitus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos perustamisilmoituksessa annetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia, niistä on viivytyksettä tehtävä muutosilmoitus rekisteriviranomaiselle. Postiosoitteiden muutokset ovat maksuttomia.

Työsuojeluvalvonta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työsuojeluvalvontaan liittyvät ilmoitukset on tehtävä hyvissä ajoin ennen työn alkamista. Esimerkiksi rakennusalalla työnantajana toimivan yrityksen on tehtävä ilmoitus työn alkamisesta työsuojelupiiriin, jos työ kestää yli kuukauden ja siinä käytetään useampaa kuin kymmentä työntekijää. Lisätietoja: http://www.tyosuojelu.fi.


Esimerkiksi seuraavien elin­keinojen­ harjoit­tamiseen vaaditaan ­viran­omaisen lupa:

- ajoneuvojen katsastustoiminta

- alkoholipitoisten aineiden anniskelu, valmistus, maahantuonti ja myynti

- yksityisten terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen

- lääkevalmisteiden myynti

- perintätoiminta

- sähköurakointi

- sairaankuljetusliikenteen harjoittaminen

- taksiliikenteen harjoittaminen

- vartioimisliikkeen harjoittaminen