Yrityksen perustajan opas/Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Wikikirjastosta

Yrittäjyyteen voi tutustua osallistumalla erilaisille yrittäjyyskursseille tai hakeutumalla muuhun yrittäjyyteen valmentavaan koulutukseen. Koulutuksen avulla yrityksen perustamista suunnitteleva saa hyvät pohjatiedot yrityksen perustamiselle ja liiketoiminnan hoitamiselle. Yksi kouluttautumisvaihtoehto on yrittäjän oppisopimuskoulutus. Yrittäjän oppisopimuskoulutus on oppisopimuskoulutuksen erityismuoto. 2000-luvulla yrittäjien oppisopimuskoulutuksessa on opiskellut runsas tuhat opiskelijaa vuosittain.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus perustuu yrittäjän ja koulutuksen järjestäjän väliseen sopimukseen. Yrittäjän oppisopimuskoulutukseen sovelletaan samoja tavoitteita, sisältöjä ja laatuvaatimuksia kuin muussakin oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuskoulutus on mahdollinen, kun yrittäjä on tehnyt ilmoituksen yritystoiminnan aloittamisesta verottajalle, ja hän maksaa yrittäjän eläkevakuutusta.

Yrittäjät voivat opiskella yrittäjän ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen ammattitutkinnon, jotka antavat valmiuksia yrityksen johtamiseen ja markkinointiin. Yrittäjän oppisopimuskoulutuksella yrittäjä voi syventää tietojaan yrittäjyydestä sekä kehittää yrityksen liiketoimintoja. Koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden verkottumiseen. Koulutuksessa yrittäjäopiskelijaa ohjaa toinen kokenut yrittäjä, joka toimii opiskelijan tukena ja tien viitoittajana, mentorina. Yrittäjien oppisopimuskoulutus tarjoaa opiskelijalle riskittömän mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen ja nähdä yrittäjyyden arkipäivää. Yrittäjän oppisopimuskoulutus soveltuu käytettäväksi myös sukupolvenvaihdoksissa. Lisäksi oppisopimuskoulutus voi olla työssä oppimista omassa yrityksessä. Oppisopimuskoulutus on pääsääntöisesti työssä oppimista yrityksessä. Opintoja täydennetään oppilaitoksista hankittavalla tietopuolisella koulutuksella, joka on koulutettavalle maksutonta. Yrittäjällä on oikeus tietopuolisen opetuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuihin.

Yrittäjän ammattitutkinnon voi suorittaa myös työsuhteessa, jolloin kyseessä on normaali oppisopimuskoulutus. Tällöin työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen aikana, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuja kyseisiltä päiviltä.


Oppisopimuskoulutuksen opinto­sosiaaliset edut:

- päiväraha 15 euroa/opetuspäivä,

- perheavustus 17 euroa/opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia,

- majoituskorvaus 8 euroa/opetuspäivä edellyttäen, että opetus tapahtuu muualla kuin opiskelijan koti-tai oppisopimuspaikkakunnalla ja

- korvausta matkakustannuksiin, jos yhdensuuntaisen matkan pituus on yli 10 kilometriä.

Kouluttavalle yritykselle maksetaan kulukorvausta oppisopimuskoulutuksessa olevan yrittäjän ohjauksesta ja neuvonnasta aiheutuviin kustannuksiin. Oppisopimusyrittäjälle itselleen ei kuitenkaan makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä suoritetusta opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Oppisopimusopiskelijan työnantaja voi saada harkinnanvaraista työllistämistukea, jos hän ottaa oppisopimuskoulutukseen työttömän työnhakijan.

Lisätietoa:

http://www.oppisopimus.net

http://www.oph.fi/oppisopimus

http://www.oppisopimus.edu.hel.fi