Yrityksen perustajan opas/Yrityksen ostaminen, liiketoiminnan ostaminen tai osakkuus

Wikikirjastosta

Yritystä ei välttämättä tarvitse perustaa itse alusta alkaen. Varsinkin lähivuosina suurten ikäluokkien eläkkeelle jäänti johtaa siihen, että moni elinkelpoinen yritys on etsimässä toiminnoilleen jatkajaa. Läheskään aina jatkajaa ei löydy perhepiiristä, jolloin yritys voidaan luovuttaa yrityskaupalla ulkopuoliselle.


Yrityksen ostaminen

Olemassa olevan yrityksen ostaminen on hyvä vaihtoehto yrityksen perustamiselle. Yrityksellä saattaa olla entuudestaan laaja asiakaskunta, vakiintunut markkina-asema, osaava henkilökunta, asianmukaiset koneistot ja laitteistot.


Liiketoiminnan ostaminen

Koko yrityksen ostamisen sijasta aloitteleva yrittäjä voi ostaa olemassa olevalta yritykseltä sen liiketoiminnan tai osan liiketoiminnasta perustamansa yrityksen lukuun. Liiketoimintakaupassa uudelle yrittäjälle siirtyy vain tarkoin määrätty omaisuuserä ja liiketoiminnot, mutta vanhat vastuut jäävät myyjäyhtiöön.


Osakkuus toimivassa yrityksessä

Yrittäjyyttä suunnittelevan kannattaa myös harkita vaihtoehtoa, jossa yrityksen perustamisen sijasta uusi yrittäjä menee osakkaaksi jo toimivaan yhtiöön. Osakkuudessa vastuut ja riskit jakautuvat useammalle osapuolelle ja uusi yrittäjä saa tukea ja opastusta muilta osakkailta tai yhtiömiehiltä.


Huomioi riskit

Mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole riskitön. Yritysten taustoihin ja tietoihin tulee perehtyä tarkoin. Ennen yrityksen ostoa tulee selvittää ainakin yrityksen markkina- ja kilpailutilanne, asiakassuhteet, taloudellinen tilanne, tuotteet, organisaatio, kapasiteetti, piilevät vastuut ja ennuste yrityksen tulevasta kehityksestä.


Käytä asiantuntijoita

Selvitystyössä kannattaa käyttää asiantuntijoiden apua. Asiantuntija-apua yrityskauppaan tarjoavat esimerkiksi ELY-keskusten ja Finnveran yritystutkijat, lakimiehet, kirjanpitäjät, tilintarkastajat, pankit, verottaja ja vakuutusyhtiöt. Yrityskaupoissa on usein riidanratkaisulausekkeena Keskuskauppakamarin Välityslautakunnan välityslauseke (ks. lauseke Sanasto-osuudesta).


Yrityksen hinta

Erityisen tarkasti tulee laskea, kuinka paljon yrityksestä kannattaa maksaa. Hinta on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Yrityksen arvo voidaan määritellä monin eri tavoin, esimerkiksi omaisuus- eli substanssiarvona tai tuottoarvona. Omaisuusarvoa laskettaessa yrityksen omaisuudesta vähennetään yrityksen velat. Tähän erotukseen lisätään yrityksen liike/goodwill-arvo (arvo voi olla myös negatiivinen), jolloin saatu summa on yrityksen substanssiarvo.

Tuottoarvoa laskettaessa selvitetään yrityksen keskimääräinen tulos ja arvioidaan mitä se tulee olemaan tulevaisuudessa. Tuotot diskontataan valitulla korolla, jolloin saadaan yrityksen tuottoarvo. Lopullinen kauppahinta on aina neuvottelujen tulos – myyjän ja ostajan välinen kompromissi. Myytäviä yrityksiä löytyy muun muassa

http://www.yritysporssi.fi

http://www.chamber.ax/borsen.pbs

http://www.jatkajat.fi