Yrityksen perustajan opas/Yrityksen perustajan yhteydet

Wikikirjastosta

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN PIENYRITYSKESKUS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.pyk.hkkk.fi

vaihde 010 2178 600

- Pienyrityskeskus, Mikkeli

- Pienyrityskeskus, Helsinki

- Pienyrityskeskus, Pietari,

puh. +7812603 22 28

- Pienyrityskeskus, Tallinna,

puh. +372 6838 016

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus on palveluyksikkö, joka on erikoistunut pk-yritysten toiminnan kehittämiseen ja edistämiseen. Palvelumuotoja ovat yrityshautomo-, tutkimus- ja koulutustoiminta. Muut toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Pietarissa ja Tallinnassa.


ALUEHALLINTOVIRASTOT[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Hoitavat seuraavia entisen lääninhallituksen tehtäviä: peruspalvelujen arviointi, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät, opetustoimen tehtäviä, kuluttaja- ja kilpailuasiat, pelastustoimi sekä poikkeusoloihin varautuminen.

http://www.avi.fi


ELINKEINOASIAMIEHET[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuntien palveluksessa toimii noin 200 elinkeinoasiamiestä, joiden tehtävänä on sekä avustaa yrityksiä että toimia yritysten ja kunnallishallinnon välisenä yhdyshenkilönä. Elinkeinoasiamiehiltä voi saada tietoa muun muassa yritysrahoituksesta ja vapaista toimitiloista.


ELÄKETURVAKESKUS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eläketurvakeskus neuvoo työeläkeasioissa.

http://www.etk.fi


ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri

http://www.ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0030

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0120

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0130

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0090

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0100

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0040

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0010

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0050

Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0140

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0110

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0020

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0080

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0150

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0070

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Puhelinvaihde 020 636 0060


FINNVERA OYJ[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

valtakunnallinen vaihde puh. 0204 6011

http://www.finnvera.fi

Finnvera Oyj on erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää rahoitusmarkkinoita ja vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä aloitus-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa sekä viennissä.


INSPECTA OY[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 010 521 600

http://www.inspecta.fi

Inspecta tarkastaa, testaa ja valvoo laitteiden, laitosten ja järjestelmien luotettavuutta.


KAUPPAKAMARIT[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Keskuskauppakamari puh. (09) 4242 6200

http://www.chamber.fi

keskuskauppakamari@chamber.fi

Etelä-Karjalan kauppakamari puh. (040) 351 8480

http://www.etela-karjalankauppakamari.fi

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari puh. (06) 429 8100

http://www.southostro.chamber.fi

Etelä-Savon kauppakamari puh. (015) 337 0111

mikkeli@chamber.fi

http://www.eskauppakamari.fi

Helsingin seudun kauppakamari puh. (09) 228 601

http://www.helsinki.chamber.fi

- Espoon toimisto puh. (09) 2286 0339

espoo@helsinki.chamber.fi

- Vantaan toimisto puh. (09) 2286 0372

vantaan.kauppakamariosasto@helsinki.chamber.fi

Hämeen kauppakamari

etunimi.sukunimi@hamechamber.fi

http://www.hamechamber.fi

- Hämeenlinnan toimisto puh. 075 7566 700

- Lahden toimisto puh. 075 7566 700

Keski-Suomen kauppakamari puh. 010 322 2380

http://www.centralfinlandchamber.fi

Kuopion kauppakamari puh. (017) 266 3800

kauppakamari@kuopiochamber.fi

http://www.kuopiochamber.fi

Kymenlaakson kauppakamari puh. (05) 229 6100

http://www.kymichamber.fi

Lapin kauppakamari

etunimi.sukunimi@chamber.fi

http://www.lapland.chamber.fi

- Rovaniemen toimisto puh. (020) 754 5499

- Kemin toimisto puh. (020) 754 5498

Länsi-Uudenmaan kauppakamari puh. (019) 233 222

office@lansiuusimaa.chamber.fi

http://www.lansiuusimaa.chamber.fi

Oulun kauppakamari puh. (010) 821 8800

http://www.oulu.chamber.fi

Pohjanmaan kauppakamari

http://www.ostro.chamber.fi - Pietarsaaren toimisto puh. (06) 781 6400

pietarsaari@ostro.chamber.fi

- Kokkolan toimisto puh. (06) 832 6400

kokkola@ostro.chamber.fi

- Vaasan toimisto puh. (06) 318 6400

vaasa@ostro.chamber.fi

Pohjois-Karjalan kauppakamari puh. 010 423 2351

http://www.nk.chamber.fi

Rauman kauppakamari puh. (02) 822 1199

http://www.rauma.chamber.fi

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari puh. (019) 871 2350

http://www.rihychamber.fi

Satakunnan kauppakamari puh. (02) 634 0700

kauppakamari@sata.chamber.fi

http://www.sata.chamber.fi

Tampereen kauppakamari puh. (03) 230 0555

http://www.tampere.chamber.fi

Turun kauppakamari puh. (02) 274 3400

kauppakamari@turku.chamber.fi

http://www.turku.chamber.fi

Ålands handelskammare tel. (018) 29 029

info@chamber.ax

http://www.chamber.ax

Kauppakamarit ovat yritysten palvelu- ja edunvalvontaorganisaatio. Suomessa toimii 19 kauppakamaria. Niiden keskuselimenä toimii Keskuskauppakamari. Kauppakamarit toimivat elinkeinoelämän edistäjinä ja työskentelevät monella tavalla jäsenyritystensä hyväksi. Yritys voi saada neuvoja ja tietoa muun muassa vero- ja lakiasioista kauppakamarin neuvontapalvelun, erilaisten julkaisujen ja koulutuksen kautta.

Kauppakamareilla on asiantuntemusta useilta yritystoiminnan osa-alueilta kaupan, teollisuuden ja palvelualan elinkeinojen piirissä luottamuselimiensä välityksellä. Kauppakamarijärjestö on kansainvälinen ja sen yhtenä tehtävänä on edistää ulkomaankauppaa. Tähän liittyen kauppakamarit myöntävät muun muassa ulkomaankaupan asiakirjoja, kuten ATA Carnet -tulliasiakirjoja ja alkuperätodistuksia.


KEKSINTÖSÄÄTIÖ[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 020 737 3000

http://www.keksintosaatio.fi

info@keksintosaatio.fi

Keksintösäätiö auttaa kehittämään yksityishenkilöiden ja aloittavien yritysten keksinnöistä ja ideoista liiketoimintaa koko maan kattavan verkostonsa avulla.


KULUTTAJAVIRASTO[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 010 19 4700

http://www.kuluttajavirasto.fi


MAINONTA JA MARKKINOINTI[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mainostajien liitto puh. (09) 686 0840

http://www.mainostajat.fi

Mainostajien liitto toimii mainostavien yritysten yhteistyökumppanina kaikilla markkinoinnin ja mainonnan osa-alueilla.

MARK Suomen Markkinointiliitto ry puh. 010 666 7040

http://www.mark.fi

Suomen Markkinointiliitto Mark toimii suomalaisen markkinointiosaamisen parantajana ja kehittäjänä.

Markkinointi-instituutti

http://www.markinst.fi

Markkinointi-instituutti on koulutusorganisaatio, joka kehittää asiakkaittensa liiketalouden, erityisesti markkinoinnin, taloushallinnon ja kielten osaamista.


PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yritys- ja yhteisölinja

Patentti- ja innovaatiolinja

Tavaramerkki- ja mallilinja

puh. (09) 6939 500

http://www.prh.fi

Patentti- ja rekisterihallitus hoitaa kaupparekisteri-, säätiörekisteri- ja yhdistysrekisteriasiat. Tutkii ja myöntää patentit, hyödyllisyysmallit, tavaramerkit ja mallisuojan. PRH:sta saa myös monipuoliset neuvonta-, tieto- ja koulutuspalvelut.

Patenttiasiamiehet

Patenttiasiamiehet ovat erikoistuneet teollisoikeudellisten asioiden hoitamiseen.

http://www.prh.fi/fi/patentit/patenttiasiamiehet.html


PKT-SÄÄTIÖ[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.pkt.fi

http://www.asiantuntijahaku.fi

PKT-säätiö kehittää, koordinoi ja tekee tunnetuksi pk-yrityksille suunnattuja osaamispalveluja. PKT-säätiö neuvoo ulkopuolisen asiantuntijan käytössä, järjestää jatkokoulutusta asiantuntijoille ja kehittää osaamispalveluja yritysten tarpeisiin.


SUOMEN KEKSIJÄIN KESKUSLIITTO KEKE RY[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.kekery.fi, kekery@kekery.fi

KEKEn tarkoituksena on muun muassa valvoa keksijöiden yleistä ja yhteistä etua sekä edistää Suomessa keksintötoimintaa ja keksintöjen suojausta sekä hyödyntämistä. Järjestö toimii myös yhdyssiteenä eri keksijäyhdistysten välillä.


SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

SFS-Standardisointi

http://www.sfs.fi

Suomen Standardisoimisliitto SFS toimii standardisoinnin keskusjärjestönä Suomessa. SFS edistää standardien käyttöä Suomessa antamalla tietoja suomalaisista ja ulkomaisista standardeista ja teknisistä viranomaismääräyksistä. Liitolla on useita tiedonseurantapalveluita, joiden avulla voi seurata standardisoinnin etenemistä eri aloilla. Liitto ylläpitää omaa standardisointialan julkista kirjastoa.


SUOMEN TEKNOLOGIAKESKUSTEN LIITTO (TEKEL)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

TEKEL on suomalaisten teknologiakeskustoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu 30 jäsentä yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. Teknologiakeskukset (ks. lista) edistävät teknologiaintensiivisen liiketoiminnan ja teknologiayritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymistä. TEKELin jäsenkeskukset tarjoavat asiakkailleen yrityskehityspalveluja, asiakkaan tarpeiden mukaan muuntuvaa toimitilaa, ohjelma- ja hankeyhteistyötä, sekä avainkontakteja ja verkostoyhteyksiä.

Agropolis Oy Jokioinen

http://www.agropolis.fi

Culminatum Innovations Oy Ltd Espoo

http://www.culminatum.fi

Digipolis Oy Kemi

http://www.digipolis.fi

Finn-Medi Tutkimus Oy Tampere

http://www.finnmedi.com

Foodwest Oy Seinäjoki

http://www.foodwest.fi

Helsingin Business and Science Park Oy Ltd Helsinki

http://www.hbsp.net

Hermia Oy Tampere

http://www.hermia.fi

Joensuun Tiedepuisto Oy Joensuu

http://www.carelian.fi

Jyväskylän Innovation Oy Jyväskylä

http://www.jklinnovation.fi

Kajaanin Teknologiakeskus Oy Kajaani

http://www.measurepolis.fi/teknologiakeskus

Kuopio Innovation Oy Kuopio

http://www.kuopioinnovation.fi

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Lahti

http://www.lahtisbp.fi

Lappeenranta Innovation Oy Lappeenranta

http://www.lprinno.fi

Miktech Oy Mikkeli

http://www.miktech.fi

Oulu Innovation Oy Oulu

http://www.ouluinnovation.com

Oy Vaasa Parks Ab Vaasa

http://www.vaasaparks.fi

PrizzTech Oy Pori

http://www.prizz.fi

Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy Raahe

http://www.steelpolis.com

Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Seinäjoki

http://www.stoy.fi

Snowpolis Oy Vuokatti

http://www.snowpolis.fi


SUOMEN YRITTÄJÄOPISTO[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 010 841 4000

http://www.syo.fi

Suomen Yrittäjäopisto on liikealan erikoisoppilaitos, joka on erikoistunut yrittäjyyskoulutukseen. Suomen yrittäjäopisto tarjoaa aloittaville ja jo toimiville yrityksille yritys- ja organisaatiokohtaista konsultointia ja koulutusta.


SUOMEN YRITYSKUMMIT RY[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 050 371 0602

minna.jarvinen(a)yrityskummit.fi

http://www.yrityskummit.fi

Yrityskummitoiminta on vapaaehtoisuuteen ja eri osapuolten yhteistyöhön perustuvaa toimintaa. Yrityskummi toimii yrittäjän keskustelukumppanina, tukijana, valmentajana ja neuvonantajana.


TECHNOPOLIS OYJ[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

http://www.technopolis.fi

Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Espoo, Helsinki, Tampere

Teknologiakeskus Innopark Oy Hämeenlinna

puh. (03) 6241 0000

http://www.innopark.fi

Teknologiakeskus KETEK Oy Kokkola

puh. (06) 825 3255

http://www.ketek.fi

Teknologiakeskus Oy Merinova Ab Vaasa

puh. (06) 282 8200

http://www.merinova.fi

Teknologiakeskus TechVilla Oy Hyvinkää

puh. (019) 871 2200

http://www.techvilla.fi

Turku Science Park Oy Turku

puh. (02) 8803 100

http://www.turkusciencepark.com


TALOUSHALLINTOLIITTO RY[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. (09) 685 0570

http://www.taloushallintoliitto.fi


TEKES - TEKNOLOGIAN JA INNOVAATIOIDEN KEHITTÄMISKESKUS[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 010 191480

yhteydenotot: http://www.tekes.fi/tunnustelu

virallinen posti: kirjaamo@tekes.fi

Tekes tarjoaa yrityksille ja yhteisöille rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan. Tekesin rahoituksen avulla yritys voi käynnistää haasteellisia kehitysprojekteja ja jakaa niihin liittyviä riskejä. Rahoitusta voi saada tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintakonseptien, osaamisen sekä työn organisoimisen ja johtamisen kehittämiseen. Rahoitusta voi saada myös nuori innovatiivinen yritys, kun se pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Tekes valitsee rahoitettavaksi erityisesti sellaisia projekteja, joihin liittyy korkea teknologinen tai kaupallinen riski. Rahoituksella tulee olla merkittävä vaikutus projektin laajuuteen ja haasteellisuuteen. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa tai niiden yhdistelmä. ELY-keskuksissa toimivat Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksiköt tarjoavat Tekesin rahoitus- ja asiantuntijapalveluja yrityksille ja tutkimusorganisaatioille osana Tekesin verkostoa. Tekesillä on kuusi ulkomaan yksikköä. Yksiköiden asiantuntijat seuraavat alansa kehitystä ja varmistavat, että kansainvälinen huippuosaaminen ja yhteistyömahdollisuudet hyödynnetään Tekesin ohjelmissa.


TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY (TIEKE)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. (09) 4763 0400 tieke@tieke.fi

http://www.tieke.fi

Tieke ry toimii jäsenistönsä yhteistyöfoorumina ja palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Toimintatapana on useimmiten erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen.


TURVATEKNIIKAN KESKUS (TUKES)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

vaihde: 010 605 2000, palvelunumero: 010 1952 000

kirjaamo@tukes.fi

http://www.tukes.fi

Turvatekniikan keskus valvoo, kehittää ja palvelee useita tekniseen turvallisuuteen liittyviä toimialoja. Näitä ovat muun muassa sähkö-, kemikaali- ja paineastiaturvallisuus, pelastustoimen laitteet sekä mittaamisvälineet ja jalometallituotteet.


TYÖNTEKO JA SOSIAALITURVA[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Paikalliset työ- ja elinkeinotoimistot

http://www.mol.fi

Kelan konttorit

http://www.kela.fi

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT puh. (09) 2535 3100 ilmainen palvelunumero: puh. 0800 9 0888

asiakaspalvelu@ayt.fi

http://www.ayt.fi

AYT tarjoaa jäsenilleen ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja siihen liittyviä tiedotus- ja koulutuspalveluja.

Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa SYT puh. (09) 6224 830

neuvonta@syt.fi

http://www.syt.fi

SYT:n pyrkii lisäämään yrittäjien elämänlaatua ja turvallisuutta työttömyysvakuutuksen avulla. SYT mahdollistaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan, koulutustuen ja koulutuspäivärahan jäsenilleen.


TYÖVOIMAVIRANOMAISET[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat aloittavalle yrittäjälle muun muassa henkilöstön hankinta- ja koulutuspalveluja. Työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena järjestetään yrittäjäkoulutusta, jossa saa tietoa yritystoimintaan ja sen aloittamiseen liittyvistä perusasioista. Työ- ja elinkeinotoimistojen osoitetiedot löydät osoitteesta http://www.mol.fi/tyovoimatoimistot


UUSYRITYSKESKUKSET[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suomen Uusyrityskeskukset ry

http://www.uusyrityskeskus.fi

Alueelliset uusyrityskeskukset Suomessa toimii lukuisia alueellisia uusyrityskeskuksia ja niiden sivutoimipisteitä, jotka opastavat liikeidean arvioinnissa, yhtiömuodon valinnassa, markkina- ja kilpailutilanteen selvittämisessä sekä muissa uuden yrityksen käynnistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Alueellisten uusyrityskeskusten yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.uusyrityskeskus.fi

Maaseutuyrittäjyyden Edistämiskeskus (MAEK)

http://www.uusyrityskeskus.fi

MAEK on osa uusyrityskeskusten verkostoa. Se edistää uusien elinkelpoisten yritysten syntyä maaseudulle tukemalla, neuvomalla ja ohjaamalla alkavia maaseudun yrittäjiä. MAEK pyrkii toiminnallaan tavoittamaan niin maaseudulla kuin kaupungissa asuvat ihmiset, jotka harkitsevat yrityksen perustamista maaseudulle.

Naisyrittäjyyskeskus ry puh. 010 666 8840

http://www.naisyrittajyyskeskus.fi

Naisyrittäjyyskeskus kuuluu uusyrityskeskusten joukkoon. Naisyrittäjyyskeskus antaa maksutonta neuvontaa ja järjestää koulutusta, yrittäjäkursseja, mentor –toimintaa ja verkostoitumistilaisuuksia yrittäjiksi aikoville naisille ja toimintansa alkuvaiheessa oleville naisyrittäjille.


VEROVIRASTOT[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Verovirastot tarjoavat neuvontaa muun muassa ennakkoperintään, arvonlisäverotukseen ja veronkantoon liittyvissä asioissa. Lisätietoa verotuksesta löydät osoitteesta http://www.vero.fi.


VTT[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

puh. 020722111

http://www.vtt.fi

info@vtt.fi

VTT on puolueeton tutkimusorganisaatio, joka tuottaa laaja-alaisia teknologia- ja tutkimuspalveluja asiakkailleen.


YRITYKSEN PALVELUHAKEMISTO[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maksuton Internet-palvelu, joka sisältää suorat yhteydet julkisiin neuvonta- ja palvelu­organisaatioihin.

http://www.haeyrityspalvelu.fi


YRITYS-SUOMI[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Verkkopalvelu suomalaisille pk-yrityksille ja yrittäjille sekä yrittäjiksi aikoville: http://www.yrityssuomi.fi sekä puhelinpalvelu alkaville yrittäjille puh. 010 19 4680

•paikallisverkkomaksu (pvm) lankapuhelimesta soitettuna/ matkapuhelinmaksu (mpm) matkapuhelimesta soitettuna.