Yrityksen perustajan opas/Yrityksen perustamisen edellytykset

Wikikirjastosta

Oma halu ja tahto kaiken perustana

Yrityksen perustamisen lähtökohtana ovat tulevan yrittäjän oma halu ja tahto. Ennen yrityksen perustamista on syytä arvioida omia yrittäjyyden syitä. Syynä voi olla esimerkiksi hyvän liikeidean löytäminen, perheyrityksen jatkaminen, oma sisäinen polte yrittäjyyteen, vuosien varrella karttunut erityisosaaminen, jonka hyödyt halutaan muuttaa itselle hyödyksi tai yksinkertaisesti sattuma, joka tarjoaa yrittämiseen erinomaisen mahdollisuuden. Tämän lisäksi on hyvä arvioida yrittämistä myös oman henkilökohtaisen elinpiirin kannalta. Antaako se valmiudet yrittämiseen? Tälläisia kysymyksiä voi esittää esimerkiksi perhetilanteen, henkilökohtaisen talouden sekä muiden elämänvaiheihen kannalta. Yrittäjäksi voidaan myös ajautua. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun harrastus muuttuu ammattiksi tai rakastutaan jo toimivaan yrittäjään. Yrittäjäksi voidaan myös joutua. Joutumisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun työttömyyden seurauksena ei löydetä muita vaihtoehtoja toimeentulolle kuin yrittäjyys. Tämä on kuitenkin ei toivottu lähtökohta yrittämiseen. Yrityksen perustamisen ensisijaisena lähtökohtana pitäisi olla aina yrittäjän oma halu ja tahto yrittämiseen. Silloin yrittäminen on terveellä pohjalla.


Ammattitaito

Yrittäjän tärkein voimavara on vahvojen henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella ammattitaito. Se muodostuu koulutuksen ja kokemuksen kautta. Luja ammattitaito luo paremmat mahdollisuudet onnistua yrittäjänä.


Koulutus

Menestyvällä yrittäjällä tulee olla riittävä yleistietämys muun muassa kirjanpidosta, verotuksesta, markkinoinnista, budjetoinnista ja työsuhdeasioista. Yrittäjän on tunnettava ne normit, määräykset ja standardit, jotka liittyvät omaan yritystoimintaan. Asiantuntijoiden apuun turvautumisen ohella yrittäjän tulee jatkuvasti kouluttaa itseään ja työntekijöitään menestyäkseen kilpailussa muuttuvilla markkinoilla.


Liikeidea

Oman yrityksen perustamisen lähtökohtana on hyväksi kehitelty liikeidea. Menestyminen edellyttää, että asiakkaat hyväksyvät idean pohjalta toteutetun tuotteen tai palvelun.


Kilpailukykyisyys

Kilpailu markkinoilla on kovaa, ja useilla toimialoilla on nykyisin ylitarjontaa. Siksi liikeideaan perustuvan tuotteen, palvelun tai toimintatavan on oltava kilpailijoita parempi, tuottavampi ja omaperäisempi. Kansainvälistyminen lisää kilpailua markkinoilla, mutta toisaalta se avaa yrittäjille uusia mahdollisuuksia.


Suunnittelu

Menestyvä yritystoiminta perustuu huolelliseen suunnitteluun esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman muodossa. Näin voidaan vähentää riskejä. Suunnittelun pitää kattaa koko yritystoiminta taloudellista seikoista alkaen.


Rahoitus

Yrityksen perustamisen rahoituslaskelmat tulee laatia erityisen huolellisesti. Yrityksen perustamisvaiheessa yrityksen menot ovat yleensä suuremmat kuin tulot. Kulujen aliarviointi on ollut monen aloittavan yrittäjän kompastuskivi. Tutustu erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin.


Yrityksen perustamista voidaan kuvata seuraavasti:

1. Halu aloittaa oma yritys

henkilökohtaiset ominaisuudet, ammattitaito ja koulutus


2. Liikeidea

idean löytyminen, idean arviointi ja edelleen kehittäminen sekä idean suojaaminen


3. Suunnittelu

tuotearviointi, tuotekehitys, tuotteiden suojaaminen, valmistus, hankinnat, markkinat, kilpailijat, markkinointi, rahoitus ja laskelmat


4. Markkinoiden tunnustelu

mahdollinen koemarkkinointi tai osapäiväinen yrittäminen


5. Yrityksen perustaminen

yritysmuodon valinta ja käytännön perustamistoimet


6. Kehitys- ja liiketoimintasuunnitelmat

yritystoiminnan jatkuva seuranta ja kehittäminen