Yrityksen perustajan opas/Yritysturvallisuus

Wikikirjastosta

Yritystoimintaan kuuluu toimintaan vaikuttavien epävarmuus- ja riskitekijöiden tunnistaminen ja arviointi. Kielteisten tekijöiden synnyttämiä uhkia ja riskejä on vähennettävä, poistettava ja ennakoitava. Yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää tunnistaa riskit jo ennakolta ja hallita niitä.


Riskien kartoittaminen

Yrityksen kannattaa kartoittaa riskejä säännöllisesti ja aina, kun yrityksen toimintaympäristö muuttuu olennaisesti. Riskit arvioidaan todennäköisyyden ja vaikutusten mukaan. Toimenpiteiden harkinnassa olennaista on mitoitus. Liian mittavat toimenpiteet eivät ole suhteessa saatuihin hyötyihin. Liian vähäiset toimenpiteet saattavat johtaa riskien toteutumiseen. Riskikartoituksen perusteella voidaan arvioida riskien toteutumisen todennäköisyyttä, seurausten vaikutuksia ja tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyyttä. Kartoituksen jälkeen määritellään tarvittavat toimenpiteet, vastuuhenkilöt sekä päätetään toimenpiteiden seurannasta ja raportoinnista.


Yrityksen riskit

Yrityksen riskit ovat erilaisia eri toimialoilla ja erikokoisissa yrityksissä. Esimerkiksi palvelualalla toimivat yritykset joutuvat kiinnittämään enemmän huomiota työntekijöiden turvallisuuteen. Tietointensiiviset yritykset joutuvat puolestaan kiinnittämään huomiota erityisesti tiedon suojaamiseen. Yrityksen riskit voivat toteutua sekä tahattoman että tahallisen toiminnan vuoksi. Virheitä estetään parhaiten sillä, että turvallisuusasioita käsitellään jo perehdytysvaiheessa. Tahallisia väärinkäytöksiä voidaan estää esimerkiksi huolellisen rekrytoinnin, sopimusten ja tehtävänmukaisten käyttö- ja kulkuoikeuksien avulla.


Jatkuvuussuunnittelu

Jatkuvuussuunnittelun tavoitteena on turvata yrityksen liiketoiminnan nopea käynnistäminen häiriöiden ja poikkeustilanteiden jälkeen ja vähentää niistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia yritykselle. Jos riskeihin ei ole varauduttu ennalta, voivat ne aiheuttaa merkittäviä taloudellisia vahinkoja ja uhata yrityksen toiminnan jatkumista.

Yrityksen jatkuvuutta turvaa se, että

- Tärkeimmät toiminnot ja tiedot ovat määritelty.

- Yrityksen tärkeimmillä tiedoilla on varmuuskopiointi.

- Yrityksellä on kahdennetut palvelimet.

- Yrityksen tärkeimmät yhteistyökumppanit, ml. alihankkijat, tavarantoimittajat ovat tiedossa.

- Yrityksen tärkeimmät asiakkaat ovat tiedossa.

- Turvallisuusvaatimukset ovat osa kaikkia sopimuksia tarvittavassa laajuudessa.

- Yrityksellä on jatkuvuussuunnitelma (yritys on määritellyt toimenpiteet liiketoiminnan turvaamiseksi eri tilanteissa).