Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭9♭5

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' bis' d'' fis'' ais''>1
}
G♯9♭5: g♯–b♯–d–f♯–a♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' c'' eeses'' ges'' bes''>1
}
A♭9♭5: a♭–c–e𝄫–g♭–b♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fis ais d' >1 | <aes, ges bes eeses' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 fis\4 ais\3 d'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ f♯ a♯ d
a♭ g♭ b♭
(b)
e𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis bis fis' ais' d''>1 | < aes c' ges' bes' eeses''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 c'\4 fis'\3 ais'\2 d''\1>1 s2
 }
>>
g♯ b♯
(h♯)
f♯ a♯ d
a♭ c g♭ b♭
(b)
e𝄫