Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭m7♭5

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' b' d'' fis''>1
}
G♯m7♭5: g♯–b–d–f♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' ces'' eeses'' ges''>1
}
A♭m7♭5: a♭–c♭–e𝄫–g♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fis b d' >1 | <aes, ges ces' eeses' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 fis\4 b\3 d'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ f♯ b
(h)
d
a♭ g♭ c♭ e𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis d' fis' b'>1 | < aes eeses' ges' ces''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 d'\3 fis'\2 b'\1>1 s2
 }
>>
g♯ d f♯ b
(h)
a♭ e𝄫 g♭ c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis fis' b' d''>1 | < aes ges' ces'' eeses''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 fis'\3 b'\2 d''\1>1 s2
 }
>>
g♯ f♯ b
(h)
d
a♭ g♭ c♭ e𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis d' fis' b' >1 | < aes eeses' ges' ces'' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 d'\4 fis'\3 b'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ d f♯ b
(h)
a♭ e𝄫 g♭ c♭