Kitarakirja/Sointuluettelo:A♯/B♭/A♯13 / B♭13

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
A♯11 / B♭11 (s6/13-)
A♯13♭9 / B♭13♭9 (s2/9→p2/9)(s2/9→y2/9) A♯13♯9 / B♭13♯9
(p7→s7) A♯maj13 / B♭maj13
A♯m13 / B♭m13 (s3→p3)
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cisis'' eis'' gis'' bis'' dis''' fisis'''>1
}
A♯13: a♯–c𝄪–e♯–g♯–b♯–d♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' d'' f'' aes'' c''' ees''' g'''>1
}
B♭13 (B13): b♭–d–f–a♭–c–e♭–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, gis cisis' fisis' bis'>1 | <bes, aes d' g' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 gis\4 d'\3 g'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c𝄪 f𝄪 b♯
(h♯)
b♭
(b)
a♭ d g c