Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭m13

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cis'' eis'' gis'' bis'' dis''' fisis'''>1
}
A♯m13: a♯–c♯–e♯–g♯–b♯–d♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' des'' f'' aes'' c''' ees''' g'''>1
}
B♭m13 (Bm13): b♭–d♭–f–a♭–c–e♭–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais, gis cis' fisis'>1 | < bes, aes des' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais,\5 gis\3 cis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c♯ f𝄪
b♭
(b)
a♭ d♭ g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, gis cis' fisis' bis'>1 | <bes, aes des' g' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 gis\4 cis'\3 g'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c♯ f𝄪 b♯
(h♯)
b♭
(b)
a♭ d♭ g c