Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭6

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cisis'' eis'' fisis''>1
}
A♯6: a♯–c𝄪–e♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' d'' f'' g''>1
}
B♭6 (B6): b♭–d–f–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, fisis cisis' eis' >1 | <bes, g d' f' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 g\4 d'\3 f'\2 >1 s2
 }
>>
a♯ f𝄪 c𝄪 e♯
b♭
(b)
g d f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais cisis' fisis' ais'>1 | < bes d' g' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\4 d'\3 g'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
a♯ c𝄪 f𝄪 a♯
b♭
(b)
d g b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais eis' fisis' cisis''>1 | < bes f' g' d''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\4 f'\3 g'\2 d''\1>1 s2
 }
>>
a♯ e♯ f𝄪 c𝄪
b♭
(b)
f g d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais cisis' fisis' ais' >1 | < bes d' g' bes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais\5 d'\4 g'\3 ais'\2 >1 s2
 }
>>
a♯ c𝄪 f𝄪 a♯
b♭
(b)
d g b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < ais, eis fisis cisis' eis'>1 | < bes, f g d' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < ais,\5 f\4 g\3 d'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
a♯ e♯ f𝄪 c𝄪 e♯
b♭
(b)
f g d f