Kitarakirja/Sointuluettelo:B♭7♯5♯9

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ais' cisis'' eisis'' gis'' bisis''>1
}
A♯7♯5♯9: a♯–c𝄪–e𝄪–g♯–b𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <bes' d'' fis'' aes'' cis'''>1
}
B♭7♯5♯9 (B7♯5♯9): b♭–d–f♯–a♭–c♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <ais, gis cisis' eisis' bisis'>1 | <bes, aes d' fis' cis''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <ais,\6 gis\4 d'\3 fis'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
a♯ g♯ c𝄪 e𝄪 b𝄪
(h𝄪)
b♭
(b)
a♭ d f♯ c♯