Kitarakirja/Sointuluettelo:Bmmaj9

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <b' d'' fis'' ais'' cis'''>1
}
Bmmaj9 (Hmmaj9): b–d–f♯–a♯–c♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <b, ais d' fis' cis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <b,\6 ais\4 d'\3 fis'\2 cis''\1>1
 }
>>
b
(h)
a♯ d f♯ c♯