Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯mmaj9

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' a' cis'' eis'' gis''>1
}
F♯mmaj9: f♯–a–c♯–e♯–g♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' beses' des'' f'' aes''>1
}
G♭mmaj9: g♭–b𝄫–d♭–f–a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, eis a cis' gis'>1 | <ges, f beses des' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 f\4 a\3 cis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e♯ a c♯ g♯
g♭ f b𝄫
(b♭)
d♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis a eis' gis' >1 | < ges beses f' aes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 a\4 f'\3 gis'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ a e♯ g♯
g♭ b𝄫
(b♭)
f a♭