Kitarakirja/Sointuluettelo:B9

Wikikirjastosta
C9C♯9 / D♭9D9D♯9 / E♭9E9F9F♯9 / G♭9G9G♯9 / A♭9A9A♯9 / B♭9B9
 B11
B7  • B7(♭9)  B7(♯9)
Badd9  • B6/9  Bmaj9
B9♭5  B9♯5
B7sus2  • Bm9  B9sus4
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <b' dis'' fis'' a'' cis'''>1
}
B9 (H9): b–d♯–f♯–a–c♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < b, dis a cis' fis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < b,\5 dis\4 a\3 cis'\2 fis'\1>1
 }
>>
b
(h)
d♯ a c♯ f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <b, dis a cis' fis' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <b,\6 dis\5 a\4 cis'\3 fis'\2 >1
 }
>>
b
(h)
d♯ a c♯ f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < b dis' a' cis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < b\4 dis'\3 a'\2 cis''\1>1
 }
>>
b
(h)
d♯ a c♯