Kitarakirja/Sointuluettelo:C♯7♯5

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' eis' gisis' b'>1
}
C♯7♯5: c♯–e♯–g𝄪–b
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' f' a' ces''>1
}
D♭7♯5: d♭–f–a–c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis gisis b eis' gisis'>1 | < des a ces' f' a'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis\5 a\4 b\3 f'\2 a'\1>1 s2
 }
>>
c♯ g𝄪 b
(h)
e♯ g𝄪
d♭ a c♭ f a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <cis b eis' gisis' >1 | <des ces' f' a' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <cis\6 b\4 f'\3 a'\2 >1 s2
 }
>>
c♯ b
(h)
e♯ g𝄪
d♭ c♭ f a