Kitarakirja/Sointuluettelo:D♯/E♭/D♯9 / E♭9

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
C9C♯9 / D♭9D9D♯9 / E♭9E9F9F♯9 / G♭9G9G♯9 / A♭9A9A♯9 / B♭9B9
(4/11+) D♯11 / E♭11
D♯7 / E♭7 (s2/9-)D♯7(♭9) / E♭7(♭9) (s2/9→p2/9)(s2/9→y2/9) D♯7(♯9) / E♭7(♯9)
D♯add9 / E♭add9 (p7-)D♯6/9 / E♭6/9 (p7→s6/13)(p7→s7) D♯maj9 / E♭maj9
D♯9♭5 / E♭9♭5 (5→v5)(5→y5) D♯+9 / E♭+9
D♯7sus2 / E♭7sus2 (s3-)D♯m9 / E♭m9 (s3→p3)
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fisis' ais' cis'' eis''>1
}
D♯9: d♯–f𝄪–a♯–c♯–e♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' g' bes' des'' f''>1
}
E♭9: e♭–g–b♭–d♭–f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis fisis cis' eis'>1 | < ees g des' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\4 g\3 cis'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 c♯ e♯
e♭ g d♭ f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis fisis cis' eis' ais'>1 | < ees g des' f' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 g\4 cis'\3 f'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 c♯ e♯ a♯
e♭ g d♭ f b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis fisis cis' eis' ais' >1 | <ees g des' f' bes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 g\5 cis'\4 f'\3 ais'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 c♯ e♯ a♯
e♭ g d♭ f b♭
(b)