Kitarakirja/Sointuluettelo:D6

Wikikirjastosta
C6C♯6 / D♭6D6D♯6 / E♭6E6F6F♯6 / G♭6G6G♯6 / A♭6A6A♯6 / B♭6B6
 D6/9
D  D7  Dmaj7
D6♭5 
D6sus2  • Dm6 
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <d' fis' a' b'>1
}
D6: d–f♯–a–b
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < d a b fis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < d\4 a\3 b\2 fis'\1>1
 }
>>
d a b
(h)
f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < d fis b d' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < d\5 fis\4 b\3 d'\2 >1
 }
>>
d f♯ b
(h)
d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <d b fis' a' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <d\6 b\4 fis'\3 a'\2 >1
 }
>>
d b
(h)
f♯ a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < d' fis' b' d''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < d'\4 fis'\3 b'\2 d''\1>1
 }
>>
d f♯ b
(h)
d