Kitarakirja/Sointuluettelo:E13♯9

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <e' gis' b' d'' fisis'' a'' cis'''>1
}
E13♯9: e–g♯–b–d–f𝄪–a–c♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e gis d' fisis' cis'' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e\6 gis\5 d'\4 g'\3 cis''\2 >1
 }
>>
e g♯ d f𝄪 c♯